Aquesta és una revisió antiga del document


Introducció a la programació de mòbils amb Appinventor2

A partir de 6 mini-projectes, el curs mostra com aprofitar continguts transversals ( Ciències Experimentals, Tecnologia, Música, Plàstica, Llengües, Idioma, Matemàtiques, etc) per generar anàlisi, disseny i desenvolupament de solucions sota una plataforma de programació com és Appinventor, generant com a resultat 6 apps's Android creades pels propis usuaris i que a la vegada hauran servit per adquirir els coneixements i aprenentatges suficients per afrontar reptes ja més ambiciosos.

  1. Projecte d'iniciació

  2. Projecte Joc bàsic

  3. Projecte WebMobile

  4. Projecte Interacció amb la xarxa

  5. Projecte Base de Dades local

  6. Projecte Multimèdia

Està tant orientat a docents que imparteixin l'optativa de Informàtica, com a aquells docents de qualsevol especialitat, interessats en conèixer com crear apps per a Android i a partir d'aquí generar activitats i recursos pels seus alumnes.

Mas Lazaro, Ferran Mata Jaime, Carme

  • Darrera modificació: 19/06/2014 15:16