Bones pràctiques contrastades per a la millora de l’aprenentatge a l’aula

La recerca de marcs pedagògics per a l’aprenentatge resulta fonamental per a la millora del sistema educatiu i la reducció del fracàs escolar, un dels indicadors més importants del seu grau d'eficiència. Però sovint aquests models resulten inadequats a la pràctica perquè la distància entre allò

L’objectiu immediat i final d'aquest curs hauria de ser contribuir a la reducció del fracàs escolar en el nostre context més immediat, el centre, mitjançant la incorporació de pràctiques docents acreditades que hagin mostrat la seva eficàcia, susceptibles de perfeccionar les nostres competències professionals. Sota aquest objectiu, el curs es proposarà el coneixement, difusió, adequació i desenvolupament de diferents marcs didàctics i el foment de la generació d'altres, si s'escau, per part dels assistents. Per tal d’assolir aquest objectiu es realitzaran els mòduls següents:

Mòdul 1. Metodologia científica, pedagogia i didàctica: principi de parsimònia, complexitat i pluralisme.

Mòdul 2. Models educacionals. Els límits de la teoria.

Mòdul 3. Les «bones pràctiques» educatives com a eina per a la reducció del fracàs escolar.

Mòdul 4. Verticalitat i horitzontalitat. Autoritat i potestat a l’aula com a eina en l’aprenentatge. L'heurística de l'entorn d'aprenentatge.

Mòdul 5. Les distorsions dels contextos d'aprenentatge

Mòdul 6. Sistemes educatius amb cert èxit. Els avantatges de les pràctiques.

Mòdul 7. Exemples d'elaboració de bones pràctiques consistents i d'eficàcia plausible.

  • Donar a conèixer la noció de «bones pràctiques» i les seves implicacions per a la tasca docent.
  • Fomentar la recerca educativa com a eina per a la millora de l’aprenentatge.
  • Promoure el coneixement i la difusió d'experiències educatives entre el professorat de secundària.
  • Contrastar i valorar les diferents maneres d’actuar en una aula.
  • Entendre millor els factors que intervenen en la generació d'un entorn òptim per a l'aprenentatge.
  • Crear activitats que resultin pràctiques, eficaces i didàctiques.

David Rabadà Vives

Jorge Sánchez

  • Darrera modificació: 24/05/2016 10:32