Emotional Intelligence and Diversity in the Classroom

Aquest curs es basa en dos grans eixos que es complementen entre si: la intel·ligència emocional i la diversitat a l'aula. Es donen estratègies als docents per tal de posar en pràctica l'educació emocional per atendre les necessitats individuals dels alumnes i millorar així l'aprenentatge. A més, tots els continguts presentats i les interaccions seran en anglès, la qual cosa és un valor afegit a la formació rebuda i permet als docents millorar les seves competències en aquest idioma i conèixer de primera mà les teories i idees al voltant dels temes del curs.

Module 1. Introduction. Emotional intelligence.

 • What is emotional intelligence?
 • Basic emotions
 • Emotional intelligence and learning

Module 2. Emotions

 • What are emotions?
 • How do emotions work?
 • Social and emotional learning. The 5 emotional competences.

Module 3. The emotional intelligent teacher - getting to know our emotions and strong points

 • Know your emotions and needs
 • Identifying my strengths and strong points and boosting them
 • Being assertive
 • Characteristics of an emotional intelligent teacher

Module 4. Using emotional intelligence to have a positive influence on our students.

 • How teacher’s expectations influence students
 • Learn to communicate effectively with your students
 • Giving feedback
 • Asking empowering questions

Module 5. Intrapersonal skills in the secondary classroom

 • What are intrapersonal skills?
 • Strategies to use in class

Module 6. Interpersonal skills in the secondary classroom

 • What are interpersonal skills?
 • Strategies to use in class

Module 7. Universal Design for Learning - UDL

 • What is Universal Design for Learning?
 • How can UDL help improve teaching and learning?

Module 8. Attention to diversity within an inclusive education system

 • Strategies for attending diversity in the classroom
 • Using emotional intelligence to deal with diversity in the classroom
 • Designing your own diversity plan
 • Identificar la importància de la intel·ligència emocional a l'aula.
 • Potenciar el paper de les emocions en l'àmbit educatiu.
 • Reflexionar sobre les nostres pròpies emocions i punts forts per tal d'arribar a ser docents emocionalment intel·ligents.
 • Demostrar la influència positiva del docent cap a l'alumne i de quina manera podem comunicar-nos de forma efectiva per millorar l'aprenentatge.
 • Explorar les competències intrapersonals i interpersonals i aplicar-les a l'aula.
 • Conèixer en què consisteix el Disseny Universal per a l'aprenentatge i de quina manera ens pot ajudar a atendre la diversitat a l'aula.
 • Dissenyar propostes d'atenció a la diversitat fent servir els coneixements i estratègies adquirides sobre educació emocional.

Professorat de secundària no necessàriament d'anglès amb un nivell intermedi o avançat que vulgui aprendre més sobre intel·ligència emocional i diversitat a l'aula.

80 hores

Calzada Vitoria, Maria Rosa

 • Darrera modificació: 18/03/2021 10:41