Gamificació amb FantasyClass: converteix les teves classes en una aventura!

La gamificació i la ludificació són tendències creixents que ens permeten aplicar conceptes presents en el món dels jocs i dels videojocs a la docència, tenint com a principal objectiu, incrementar la motivació de l’alumnat i com a conseqüència, millorar els seus resultat acadèmics.

En aquest curs tractarem de convertir qualsevol matèria en una aventura, on seran els docents els qui guiaran a l’alumnat durant el seu procés d’aprenentatge. Es fomentarà en tot moment el treball en equip i l’aprenentatge basat en projectes.

Durant el transcurs del curs, gamificarem continguts mitjançant la plataforma FantasyClass. Es tractaran des dels aspectes més bàsics com el control de les interaccions a l'aula, recompenses i nivells, fins a altres més avançats com la generació d'estadístiques de l'alumnat i el seu seguiment, o l'avaluació mitjançant rúbriques personalitzades.

Mòdul 1: Introducció al món de la gamificació i de FantasyClass.

Mòdul 2: Preparació bàsica de l’aventura.

Mòdul 3: Personalització de l’aventura.

Mòdul 4: Història i objectius.

Mòdul 5: Vista de l’alumnat.

Mòdul 6: Funcions avançades.

 • Aplicar conceptes de la gamificació a l’aula.
 • Analitzar les diferents utilitats disponibles per a gamificar continguts.
 • Submergir als estudiants en una aventura on el docent serà el guia.
 • Utilitzar eines emergents de generació de continguts com Genial.ly per realitzar imatges interactives.
 • Aplicar eines TAC per generar activitats més motivadores.
 • Aprendre a contextualitzar activitats en el procés de gamificació.
 • Crear un fil conductor com a mecanisme d’èxit del procés.
 • Aprendre a portar un registre individual de l’alumnat i obtenir estadístiques a partir de les interaccions diàries.
 • Preparar reunions amb famílies amb informació útil i d’una manera ràpida.
 • Crear rúbriques d’avaluació personalitzades i enregistrar l’avaluació a través de la plataforma.
 • Desenvolupar estratègies per aconseguir una atmosfera immersiva i distesa…

Climent Balaguer, Joan

 • Darrera modificació: 29/04/2019 14:55