formacio:cursos:gdrive

Aquesta és una revisió antiga del document


Usar eines de Google Docs (i altres) a classe

L'objectiu del curs és que els docents tinguin una idea exacte i una opinió crítica sobre l'ús de les eines del núvol de Google i d'altres equivalent: processadors de text, fulls de càlcul, presentacions i llocs web. Vegin les avantatges i els seus inconvenients.

  1. Introducció a Google Docs

  2. Fent presentacions als alumnes

  3. Fent un lloc web

  4. Barrejant Ginys i nous tipus de pàgines

  5. Menús de navegació, disseny i compartició

Al finalitzar el curs s'espera que els alumnes hagin adquirit les competències necessàries per a usar aquests paquets de forma àgil en el dia dia de la seva pràctica docent, tant des del punt de vista metodològic com didàctic.

Roset Mayals, Roman

  • Darrera modificació: 08/05/2014 13:12