Fotografia bàsica amb Gimp

En aquest curs es fa una revisió de totes les eines i mecanismes que permeten de fer qualsevol de les operacions bàsiques que cal conèixer per a poder treballar amb imatges digitals.

Les imatges il·lustren i formen part de totes les àrees d'estudi, i per tant la capacitat per a poder treballar-hi afecta el professorat de tots els àmbits i etapes educatives.

 1. Pintat i modificat d'imatges

 2. La profunditat de camp

 3. Les seleccions

 4. Modes de mescla de les capes

 5. Retoc i recuperació d’imatges
 • Conèixer les diferències i usos dels formats més utilitzats en imatge digital.

 • Aprendre a treballar amb les eines de pintat i el tampó de clonar.

 • Saber retallar, girar, escalar i canviar de mides una imatge.

 • Treballar amb les eines de selecció.

 • Entendre el concepte de capes i saber-hi treballar.

 • Conèixer els diferents modes de mescla de les capes.

 • Conèixer el funcionament bàsic de les màscares de capa.

 • Iniciar-se en processos de retoc professional.

Casas Torres, Llogari

 • Darrera modificació: 21/12/2022 17:54