How to say it with idioms

Aquest curs gira al voltant de les expressions idiomàtiques més freqüents de l’anglès i les agrupa per temes com ara els animals, el cos, l’ educació, les emocions, el menjar, la música, els nombres, les plantes i flors, l’esport, la tecnologia i la ciència o el món del treball. El fet que l'anglès sigui una llengua idiomàtica en fa imprescindible el seu coneixement si es vol arribar a assolir un nivell de fluïdesa avançat. Precisament, aquest curs dóna l’oportunitat al professorat de treballar aquest vocabulari que sovint es deixa relegat en cursos més generals de llengua anglesa.

El professorat pot utilitzar les expressions per a fer més interessant i divertida una classe i per a motivar els alumnes a continuar aprenent anglès.

Expressions idiomàtiques que fan referència als temes següents: els animals, el cos, la construcció, el caràcter i l’ aparença, roba, colors, educació, emocions, emocions, aliments, mobles i objectes de la llar, salut i medicina, diners, música, nacionalitat i etnicitat, natura, nombres, la gent, noms gent, noms de llocs, plantes i flors, esport, tecnologia i ciència, trasport i viatges i el món del treball.

  • Conèixer expressions que enriqueixin i facin més creativa la comunicació tant a dins com a fora de l’ aula.

  • Transmetre interès per l’anglès als alumnes partint de la seva riquesa lingüística.

  • Ser capaç d’ expressar millor els sentiments i les emocions en anglès utilitzant expressions idiomàtiques.

  • Assolir un millor domini de la llengua anglesa a nivell d’expressions.

  • Encoratjar el pensament creatiu de l’alumnat a l'hora d'il•lustrar les diverses expressions.

Maria Rosa Calzada.

  • Darrera modificació: 03/12/2014 12:21