Creació de gràfics vectorials amb Inkscape

Inkscape és un editor professional lliure de gràfics vectorials. Més informació sobre aquest programa a https://www.softcatala.org/programes/inkscape/

 1. Què és el dibuix vectorial?
 2. Diferències vers un programa de tractament d’imatges
 3. Instal·lació del programa
 4. Interfície de treball i tipus d’arxius
 5. Formes geomètriques simples: quadrilàters i el·lipses
 6. Capes de treball
 7. Eines bàsiques de text
 8. Traçat de línies i corbes
 9. Selecció i opcions dels traçats
 10. Nodes: addició i eliminació
 11. Unir, tallar i dividir traçats
 12. Edició d'objectes
 13. Creació de grups
 14. Clonacions
 15. Operacions booleanes amb formes geomètriques
 16. Eines de text avançades: l’editor de cal·ligrafia
 17. Vectoritzar d’imatges
 18. Retallar bitmats
 19. Addició de gradients i filtres
 20. Addició de textos seguint traçats
 21. Exportació d’imatges a GIMP o a altres programaris de retoc d’imatges
 22. Efectes de perspectiva
 23. Creació de representacions 3D
 24. Rasterització de gràfics
 25. Exportar com a PDF
 • Conèixer les eines i característiques específiques dels gràfics vectorials.
 • Entendre la combinació de formes simples com a element generador de formes complexes.
 • Conèixer els recursos que obre la vectorització d’imatges
 • Saber representar objectes tridimensionals.

Casas Torres, Llogari

 • Darrera modificació: 21/05/2023 15:24