Innovate your English. Different ways to get ahead

En aquest curs, el professorat explorarà i refrescarà alguns dels apartats del vocabulari i de la gramàtica més usuals per a la pràctica de l'anglès, alhora que reflexionarà sobre els orígens de la llengua anglesa i la seva rellevància avui en dia. Farà d’una necessitat acadèmica una experiència més personal i agradable.

El curs s' estructura en els mòduls següents:

1. Origins of Latin-derived Cognates in the English language

Aquest mòdul estudia el tema de l‘evolució de la llengua anglesa i la introducció de vocabulari llatí i anglo-saxó. També explora els orígens d’altres paraules de origen víking, normand i de les llengües celtes que s'usen encara avui en dia. Estudiarem també els false friends, i aprendrem com convertir frases del registre informal a un registre més formal per un ús acadèmic més elevat.

2. Conditionals

Aquest mòdul inclou aquests temes: La màquina dels temps i imagina si guanyes la loteria. Ens familiaritzarem amb l’ús dels condicionals tipus : 0, 1r, 2n, 3r i els compostos, convidant l’alumne a fer ús de la imaginació mentre consolida i practica les estructures gramaticals. Usem vídeos explicatius i exemples d'activitats que es poden fer a classe.

3. Phrasal verbs and Expressions

Aquest mòdul estudia el tema del vocabulari informal i col·loquial. Es basa en una gamma de Phrasal verbs (verb + preposició) i el seu estudi, tot utilitzant com a suport uns fulls informatius. També estudiarem grups de frases fetes d’ús comú en diferents categories.

4. Gerund infinitive and dependent prepositions

Aquest mòdul està dedicat a l’ús del gerundi i l’infinitiu, tot aprenent les normes de sentit comú que generalment no trobem als llibres de text acadèmic. També estudiarem aquelles que van regides per una preposició. Inclourà un treball sobre les dependent prepositions.

5. Reading writing

  • Millora de la comprensió gramatical d'alguns dels aspectes de la llengua anglesa més complicats d’aprendre per als no nadius.
  • Aprofundir en els coneixements de l’origen de la llengua anglesa i els punts en comú entre l'anglès i els idiomes llatins, a partir d‘un estudi dels “cognates”
  • Reconèixer les paraules d'arrel comuna, els significats dels quals han canviat (false friends) i aprendre a usar-les correctament
  • Aprofundir en l'ús dels Phrasal verbs per a millorar la comprensió de l'anglès col·loquial.
  • Estudiar la importància de les expressions i l'slang en l'ús quotidià de l’anglès parlat.

Adam Quigley

  • Darrera modificació: 11/04/2016 20:18