Moodle I: l'aprenentatge en l'entorn de l'aula virtual

Introducció a les tècniques TIC utilitzant la plataforma Moodle.

 1. Mòdul 1
  1. Iniciació al curs
  2. Recursos i activitats
  3. Quin tipus de curs?
  4. Els blocs laterals
  5. L'esquelet del curs

 2. Mòdul 2
  1. Els primers recursos
  2. La pàgina web com a recurs
  3. Què fer amb una etiqueta?

 3. Mòdul 3
  1. Una eina per a cada feina
  2. Creació d'una escala de qualificació
  3. Tres activitats

 4. Mòdul 4
  1. Visita a la biblioteca
  2. Planificació d'una unitat didàctica
  3. Projecte d'elaboració del projecte

 • Promoure l'ús de les TAC a les aules.

 • Desenvolupar estratègies relacionades amb la competència digital i comunicativa a través del treball en línia.

 • Conèixer i fer servir les possibilitats bàsiques de l'entorn virtual d'aprenentatge.

 • Moodle com a eina d’organització de l’activitat didàctica.

 • Construir una unitat didàctica funcional per a utilitzar amb l'alumnat des d'una aula virtual construïda amb Moodle.

Guillermo Guerrero Hernández.

 • Darrera modificació: 09/05/2022 11:31