Moodle II: dinamització de l'aula virtual

Aprofundir en les possibilitats de la plataforma Moodle. Aprendre a utilitzar el Moodle com a eina d’organització de l’activitat didàctica. És necessari un coneixement previ de la plataforma.

Es recomanable uns coneixements mínims de l’entorn Moodle per tal de poder realitzar aquest curs.
 1. Què és el Moodle?
  1. Els cursos
  2. Configuració del curs i blocs
  3. Perfils d'usuari
  4. Recordatori dels recursos bàsics
  5. Gestió de fitxers

 2. Ús avançat de pàgines HTML
  1. Les lliçons
  2. Lliurament avançat de tasques.
  3. Qüestionaris i informes

 3. Activitats JClic
  1. Activitats de col·laboració
  2. Comunicació

 4. Planificació i avaluació del curs
  1. Escales
  2. Llibre de qualificacions
  3. Gestió de qualificacions del curs
  4. Projecte d'elaboració del projecte
 • Conèixer i fer servir les possibilitats de Moodle com a instrument d’organització de tasques col·lectives.

 • Integrar estratègies de treball en línia.

 • Utilitzar estratègies per a desenvolupar la competència digital i comunicativa de la pròpia comunitat educativa.

 • Promoure l'ús de les TAC a les aules.

Guillermo Guerrero Hernández.

 • Darrera modificació: 08/05/2014 11:03