Novetats en la normativa de Protecció de Dades Personals; aplicació a l’aula (FP)

Amb l’entrada en vigor del Reglament general de protecció de dades (RGPD) el passat 25 de maig del 2018, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de pro tecció de dades personals i garantia dels drets digitals que introdueix el principi d’acccountability o responsabilitat pro-activa en el règim de la protecció de dades de les persones físiques es produeix un canvi important en la gestió de les dades personals. La nova normativa comporta canvis en la protecció de dades de caràcter personal, no només des del punt de vista dels drets de les persones sinó també de les obligacions de les organitzacions i entitats que tracten dades de caràcter personal.

La finalitat del curs, és donar una visió dels aspectes principals de la nova normativa de protecció de dades, des d’una visió de la petita i mitjana empresa i oferir eines per a la gestió de la protecció de dades en aquestes organitzacions.

S'adreça al professorat de Cicles Formatius de Formació Professional (Grau Mig i Grau Superior), en especial de les famílies d’Administració i gestió, Comerç i màrqueting, Hoteleria i Turisme, Informàtica i comunicacions, i professorat transversal de FOL.

 • Unitat 1. Protecció de dades. Conceptes clau
 • Unitat 2. Principis i licitud del tractament de dades de caràcter personals
 • Unitat 3. Drets de l’àmbit de protecció de dades
 • Unitat 4. Obligacions dels responsables del tractament de dades
 • Unitat 5. Autoritats de protecció de dades i règim de responsabilitats
 • Unitat 6. Eines per a la gestió de la protecció de dades en una petita o mitjana empresa
 • Entendre els conceptes bàsics de la protecció de dades personals i la seva nova regulació legal derivada del Reglament europeu de protecció de dades ( principis rectors, licitud del tractament i categories especials de dades. ).
 • Identificar els drets del l’interessat: informació; accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades, oposició i la forma d’exercir-los.
 • Conèixer les obligacions derivades del tractament de dades: obligacions específiques per als encarregats; elecció de l’encarregat del tractament.
 • Mesures de responsabilitat activa: anàlisi de riscos; registre d’activitats de tractament; protecció de dades des del disseny i per defecte; avaluació d’impacte sobre la protecció de dades; delegat de protecció de dades.
 • Conèixer el funcionament d’eines bàsiques per a la gestió de la protecció de dades en una petita i mitjana empresa.

Orteu Guiu, Llucia

 • Darrera modificació: 09/05/2022 12:57