La programació per competències (ESO, Batxillerat i EOI)

Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix un curs telemàtic de 30 hores de durada reconegut pel Departament d'Ensenyament com a activitat inclosa en el Pla de Formació Permanent del Professorat.

El curs tindrà lloc del dilluns 21 de gener de 2019 a 1 de març de 2019. Un cop acabat el curs, el termini màxim de lliurament per part dels tutors de la retroacció (correcció) de la programació enviada 1) per als que triin aquesta opció, serà el 5 d'abril de 2019.

Curs orientat a la preparació de la programació didàctica (ESO, Batxillerat i EOI) per a les Oposicions, tot recollint els continguts de la normativa i adreçant-la preferiblement a l'alumnat d'un centre real o, en el seu defecte, a un centre fictici convenientment contextualitzat amb paràmetres realistes.

Només es realitzaran revisions de les especialitats que apareixen en el llistat d'inscripcions

Lectura i comprensió de la normativa curricular, tot fent un primer esbós o esquema de la distribució per cursos d'allò que versemblantment resulta assenyat de fer en els diferents nivells, i amb una estratègia de programació en “espiral” o focalitzant-la de manera cada cop més concreta en cada curs.

S’ha de fer una contextualització del centre en el qual representem el nostre treball. L’estratègia de treball suposa una imprescindible mirada compartida, almenys en sintonia, amb la línia pedagògica del centre, atenent les competències bàsiques i les específiques de la matèria, i pressuposant un marc general de treball amb la doble coordinació horitzontal dels equips pedagògics i la vertical de seminaris i departaments didàctics.

Cal anar progressant en espiral des del general al concret a partir d’un primeríssim disseny bàsic. Cadascú pot utilitzar el format que més s’estimi, bo i que cal assenyalar que l’ús general de taules i graelles generals de programació amb distints ítems (continguts, estándards d’aprenentatge avaluables, temporització, criteris d’avaluació, criteris de recuperació, activitats competencials, etc.), fa altament recomanable l’adopció d’alguna d’aquestes taules que faci de més bon treballar. En acabat, cal anar complementant la programació general amb la programació de cada crèdit horari per avaluació (sovint coincidint amb els trimestres), la seqüenciació en unitats didàctiques, i la concreció última en la programació d’aula.

El curs no subministrarà programacions ad hoc ja fetes ni tampoc esquemes o models preparats els quals s'hagin d'omplir mecànicament. El curs aspira a facilitar les eines necessàries per a programar «realment», que és el que es valora en el procés selectiu: la feina individual i la personalització de la programació són insustituïbles

La programació és un document estable però obert, i no es pot donar mai per definitivament tancada, sinó que s’ha d’anar adequant a les circumstàncies de context, d’alumnat, de progrés en l’ensenyament, etc… que pertoqui.

Índex del curs:

  1. Abans de començar: FAQ sobre les oposicions
  2. Una mica de normativa
  3. Una base teòrica mínima
  4. Cap a la Programació Didàctica (competències i currículum)
  5. De les Unitats Didàctiques
  6. De l'avaluació competencial

Adequar la programació a l’alumnat, establint criteris i estratègies, i concretant-la en unitats.

Sense correcció programació didàctica Amb correcció programació didàctica2)
No afiliats 100€ 250€
Afiliats júnior3) 45€ 130€
Afiliats sènior4) 35€ 95€
Els afiliats/des poden matricular-se des del 3 d'octubre de 2018.

Data límit de matriculació: 18 de gener de 2019

Important: prorrogat el termini de matriculació fins el 19 de gener a les 20:00 en el cas de pagament amb targeta

La matrícula es realitza telemàticament en http://secundaria.info/cursos.php

L'accés a l'aula virtual es realitza des de l'Espai Personal (opció Els meus cursos). S'obrirà 24 hores abans de l'inici del curs per tal que comproveu que el vostre accés sigui correcte.

Curs reconegut pel Departament d'Educació com a Activitats de Formació Permanent.

Els certificats estaran disponibles després de la finalització del curs a la web de la XTEC http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/. Aquells que no disposin d'un usuari XTEC podran demanar la certificació en paper al nostre Centre d'Atenció al Professorat

En virtut de l'acord de col·laboració entre el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats i el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps), els afiliats del Col·legi podran gaudir d'un descompte del 20% en el preu del curs demanant el bonus de descompte corresponent aquí.

No aplicable a afiliats/des que ja tenen el seu corresponent descompte.


1) , 2)
La correcció de la programació es realitzarà una única vegada
3)
amb menys de sis mesos d'antiguitat
4)
amb més de sis mesos d'antiguitat
  • Darrera modificació: 02/03/2019 09:40