Teen World - Get to know your students better!

En aquest curs, el professorat practicarà i refrescarà el seu anglès, alhora que reflexiona sobre els seus alumnes, obté idees per a aplicar a les seves classes i crea activitats que siguin significatives i motivadores.

El primer mòdul gira al voltant de l' estil de vida dels adolescents: les seves prioritats, a què dediquen el seu temps, què els agrada fer, quins canvis els afecten i com ajudar-los a adoptar estils de vida saludables.

Al segon mòdul, parlarem sobre les relacions dels adolescents amb la família i els amics i amb els companys de classe . Reflexionarem també sobre com establir un bon clima d' aprenentatge i evitar i combatre conductes indesitjables com ara el bullying.

Al tercer mòdul, parlarem sobre el món del temps lliure, que inclou temes com ara les aficions i l' ús de les noves tecnologies entre els adolescents, i pensarem com integrar-lo a les nostres classes.

El quart mòdul gira al voltant del medi ambient i planteja activitats per saber fins a quin punt els nostres alumnes es preocupen i participen activament per protegir el planeta i què podem fer per tal de que s' involucrin i s' interessin pel tema encara més. I per últim, al cinquè mòdul, parlarem sobre els món dels viatges i les vacances, relatant anècdotes i explorant textos i vídeos. Sempre tenint present els nostres alumnes i com integrar-ho a les nostres classes.

Tot això mitjançant vídeos, activitats en línia i idees pràctiques per utilitzar a l' aula que els alumnes podran descarregar en un document pdf.

Dirigit a professorat de secundària amb un nivell d'anglès intermedi com a mínim
  1. Lifestyle

  2. Relationships

  3. Time Out

  4. How to be green

  5. Travelling is fun

  • Practicar l'anglès i millorar la nostra competència comunicativa

  • Entendre millor els nostres alumnes i les seves necessitats

  • Crear activitats que resultin divertides i motivadores

  • Intercanviar opinions i reflexions sobre els temes del curs

Calzada Vitoria, Maria Rosa

  • Darrera modificació: 11/12/2019 19:20