Desenvolupament de webs de centre

Desenvolupament de webs de centre és un curs que permet al professorat crear entorns web d'una manera ràpida i fàcil. Els continguts estan enfocats a preparar un espai web de centre on tota la comunitat educativa podran accedir als diferents recursos.

 1. Introducció als gestors de continguts.

 2. Preparació entorn de treball.

 3. FrontEnd i BackEnd.

 4. Gestió de plantilles.

 5. Creació de menús.

 6. Creació de continguts avançada.

 7. Formularis contacte.

 8. Utilització de mòduls.

 9. Google Calendar.

 10. Gestió d'idiomes.

 11. Usuaris.

Amb aquest curs es poden crear espais webs de centre que permeten millorar:

 • la comunicació del centre amb els pares.

 • la comunicació del centre amb el professorat.

 • facilitar l'accés a diferents recursos a pares i alumnes.

 • la comunicació entre alumnes i professors.

Ricart Rotllant, Ivan

 • Darrera modificació: 08/05/2014 10:29