Emotional Intelligence and Diversity in the Classroom

(PE00) Diversitat i Educació especial 80h

Curs 2021-2022

Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix un curs telemàtic de 80 hores de durada reconegut pel Departament d'Ensenyament com a activitat inclosa en el Pla de Formació Permanent del Professorat.

El professorat que superi aquest curs i reuneixi tots els altres requisits especificats a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016, obtindrà el perfil (PE00) Diversitat i Educació especial.

El curs tindrà lloc del dilluns 4 d'abril de 2022 fins al 27 de maig de 2022 .

Aquest curs es basa en dos grans eixos que es complementen entre si: la intel·ligència emocional i la diversitat a l'aula. Es donen estratègies als docents per tal de posar en pràctica l'educació emocional per atendre les necessitats individuals dels alumnes i millorar així l'aprenentatge. A més, tots els continguts presentats i les interaccions seran en anglès, la qual cosa és un valor afegit a la formació rebuda i permet als docents millorar les seves competències en aquest idioma i conèixer de primera mà les teories i idees al voltant dels temes del curs.

Module 1. Introduction. Emotional intelligence.

 • What is emotional intelligence?
 • Basic emotions
 • Emotional intelligence and learning

Module 2. Emotions

 • What are emotions?
 • How do emotions work?
 • Social and emotional learning. The 5 emotional competences.

Module 3. The emotional intelligent teacher - getting to know our emotions and strong points

 • Know your emotions and needs
 • Identifying my strengths and strong points and boosting them
 • Being assertive
 • Characteristics of an emotional intelligent teacher

Module 4. Using emotional intelligence to have a positive influence on our students.

 • How teacher’s expectations influence students
 • Learn to communicate effectively with your students
 • Giving feedback
 • Asking empowering questions

Module 5. Intrapersonal skills in the secondary classroom

 • What are intrapersonal skills?
 • Strategies to use in class

Module 6. Interpersonal skills in the secondary classroom

 • What are interpersonal skills?
 • Strategies to use in class

Module 7. Universal Design for Learning - UDL

 • What is Universal Design for Learning?
 • How can UDL help improve teaching and learning?

Module 8. Attention to diversity within an inclusive education system

 • Strategies for attending diversity in the classroom
 • Using emotional intelligence to deal with diversity in the classroom
 • Designing your own diversity plan
 • Identificar la importància de la intel·ligència emocional a l'aula.
 • Potenciar el paper de les emocions en l'àmbit educatiu.
 • Reflexionar sobre les nostres pròpies emocions i punts forts per tal d'arribar a ser docents emocionalment intel·ligents.
 • Demostrar la influència positiva del docent cap a l'alumne i de quina manera podem comunicar-nos de forma efectiva per millorar l'aprenentatge.
 • Explorar les competències intrapersonals i interpersonals i aplicar-les a l'aula.
 • Conèixer en què consisteix el Disseny Universal per a l'aprenentatge i de quina manera ens pot ajudar a atendre la diversitat a l'aula.
 • Dissenyar propostes d'atenció a la diversitat fent servir els coneixements i estratègies adquirides sobre educació emocional.

Professorat de secundària no necessàriament d'anglès amb un nivell intermedi o avançat que vulgui aprendre més sobre intel·ligència emocional i diversitat a l'aula.

80 hores

Calzada Vitoria, Maria Rosa

 
 • No afiliats: 200€.

 • Afiliats júnior1): 120€.

 • Afiliats sènior2): 90€.

La matrícula es realitza telemàticament a http://secundaria.info/cursos.php

Inici matriculacions: 9 de març

Data límit de matriculació:

 • Pagament amb targeta de crèdit: fins el 02 d'abril.

L'accés a l'aula virtual es realitza des de l'Espai Personal (opció Els meus cursos). S'obrirà 24 hores abans de l'inici del curs per tal que comproveu que el vostre accés sigui correcte.

Atès que és un curs plantejat telemàticament i no un sucedani virtual de quelcom pensat presencialment, com tot els cursos telemàtics no hi ha cap tipus d'horari prestablert de connexió, és un crus asíncron

Tots els cursos estan reconeguts pel Departament d'Educació com a Activitats de Formació Permanent.

Per a certificar un curs telemàtic cal realitzar i superar totes les tasques en el termini establert per a cadascuna pel formador/a.

Els certificats estaran disponibles després de la finalització del curs a la web de la XTEC http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/ i al vostre Espai Personal: Espai Personal > Cursos i Activitats > Certificats.

Els meus certificats

 

1)
amb menys de sis mesos d'antiguitat
2)
amb més de sis mesos d'antiguitat
 • Darrera modificació: 09/03/2022 11:19