VIII Escola d'Estiu

#VIIIEscolaEstiu #SomSecundària

Curs 2016-2017

Com ha fet els darrers anys, el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix dins l'Escola d'Estiu cursos telemàtics de 30 hores de durada reconeguts pel Departament d'Ensenyament com a activitats incloses en el Pla de Formació Permanent del Professorat.

Els cursos tindran lloc del 3 al 24 de juliol de 2017. La formació s'acredita amb la presentació, fins al 22 de juny, del full d'inscripció a l'activitat i, després de fer-la, del certificat corresponent (abans del 30 de setembre).

Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) no rep, ni rebrà, cap subvenció pels cursos que realitza. Són possibles gràcies al suport dels seus afiliats/des
 • No afiliats: 70€.

 • Afiliats júnior1): 40€.

 • Afiliats sènior2): 30€.
Si sou afiliat/da d'ACESC podeu demanar un bonus descompte de 30€ a pagaments@secundaria.info

La matrícula es realitza telemàticament a http://secundaria.info/cursos.php

Inici matriculacions: 12 de maig

 • Pagament amb targeta de crèdit: fins el 28 de juny de 2017.

 • Pagament mitjançant ingrés o transferència bancària: fins el 24 de juny de 2017.

L'accés a l'aula virtual es realitza des de l'Espai Personal (opció Els meus cursos). S'obrirà 24 hores abans de l'inici del curs per tal que comproveu que el vostre accés sigui correcte.

Tots els cursos estan reconeguts pel Departament d'Educació com a Activitats de Formació Permanent.

Per a certificar un curs telemàtic cal realitzar i superar totes les tasques en el termini establert per a cadascuna pel formador/a.

Els certificats estaran disponibles després de la finalització del curs a la web de la XTEC http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/ i al vostre Espai Personal: Espai Personal > Cursos i Activitats > Certificats.

Els meus certificats

 

Resolució de 26 de maig, de modificació de la Resolució de 13 de juliol de 2016, que estableix els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017 A les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, que no tinguin nomenament durant els mesos de juliol i agost i que hagin prestat sis o més mesos de serveis com a substituts fins al 30 de juny de 2017 en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament, se’ls formalitzarà un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagin treballat durant els mesos d’abril, maig o juny de 2017.

El nomenament comporta l’obligació de participar, durant el mes de juliol, en 30h d'activitats de formació reconegudes

La formació s’acredita presentant als Serveis Territorials o al Consorci:

 1. Fins al 22 de juny de 2017:

  Impressió del full “Resum d’inscripcions del curs 2016-2017” (Accés amb usuari xtec) disponible 24h-48h després de la matrícula

 2. Posteriorment, abans del 30 de setembre de 2017:

  Impressió del certificat (Accés amb usuari xtec) disponible de dos a tres setmanes després de la finalització del curs
Si teniu qualsevol problema amb l'usuari xtec, us poden fer arribar la inscripció i/o el certificat. Sol·liciteu-lo aquí

1)
amb menys de sis mesos d'antiguitat
2)
amb més de sis mesos d'antiguitat
 • Darrera modificació: 23/03/2018 11:39