XI Escola d'Estiu

Curs 2019-2020

Com ha fet els darrers anys, el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix dins l'Escola d'Estiu cursos telemàtics de 30 hores de durada reconeguts pel Departament d'Ensenyament com a activitats incloses en el Pla de Formació Permanent del Professorat.

Els cursos tindran lloc de l'1 al 22 de juliol de 2020.

Tots els cursos de la nostra Escola d'Estiu serveixen per obtenir el nomenament de juliol
Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) no rep, ni rebrà, cap subvenció pels cursos que realitza. L'Escola d'Estiu és possible gràcies al suport dels seus afiliats/des
Alguns dels cursos serveixen per acreditar el perfil professional (PE02) Competència digital
  • No afiliats: 80€.

  • Afiliats júnior1): 40€.

  • Afiliats sènior2): 30€.
Si encara no ets afiliat/da de Professors de Secundària, pots gaudir del preu d'afiliat/da júnior si realitzes, prèviament a la matrícula, l'afiliació online.
Si sou afiliat/da d'ACESC podeu demanar un bonus descompte de 30€ a pagaments@secundaria.info

La matrícula es realitza telemàticament a https://secundaria.info/cursos.php

Inici matriculacions:

  • No afiliats: 22 de maig.

  • Afiliats : 15 de maig.

Pagament amb targeta de crèdit: fins el 27 de juny de 2020.

L'accés a l'aula virtual es realitza des de l'Espai Personal (opció Els meus cursos). S'obrirà 24 hores abans de l'inici del curs per tal que comproveu que el vostre accés sigui correcte.

Tots els cursos estan reconeguts pel Departament d'Educació com a Activitats de Formació Permanent.

Per a certificar un curs telemàtic cal realitzar i superar totes les tasques en el termini establert per a cadascuna pel formador/a.

Els certificats estaran disponibles després de la finalització del curs a la web de la XTEC http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/ i al vostre Espai Personal: Espai Personal > Cursos i Activitats > Certificats.

Els meus certificats

 

A la Resolució d'11 de juliol de 2019 per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2019-2020, al punt 3 s'estableix: «A les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, que no tinguin nomenament durant els mesos de juliol i agost i que hagin prestat sis o més mesos de serveis com a substituts fins al 30 de juny de 2020 en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament, se’ls formalitzarà un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagin treballat durant els mesos d’abril, maig o juny de 2019.»

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats de formació que formen part del Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament o en les reconegudes a l'empara de l'Ordre ENS/248/2012, tret que es participien una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents.

Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores, i en total s’han d’acreditar 30 hores de formació. Per acreditar la realització de la formació durant el mes de juliol, cal presentar el document acreditatiu de la realització de la formació als serveis territorials o, si s’escau, al Consorci d’Educació de Barcelona abans del 31 de desembre de 2020.

Impressió del certificat (Accés amb usuari xtec) disponible de dos a tres setmanes després de la finalització del curs Si teniu qualsevol problema amb l'usuari xtec, us poden fer arribar la inscripció i/o el certificat. Sol·liciteu-lo aquí

1)
amb menys de sis mesos d'antiguitat
2)
amb més de sis mesos d'antiguitat
  • Darrera modificació: 13/05/2020 12:12