XII Escola d'Estiu

Curs 2020-2021

Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix dins l'Escola d'Estiu cursos telemàtics de 30 hores de durada reconeguts pel Departament d'Ensenyament com a activitats incloses en el Pla de Formació Permanent del Professorat.

Els cursos tindran lloc de l'1 al 22 de juliol de 2021.

Tots els cursos de la nostra Escola d'Estiu serveixen per obtenir el nomenament de juliol
Professors de Secundària (aspepc·sps) no rep, ni rebrà, cap subvenció pels cursos que realitza. L'Escola d'Estiu és possible gràcies als seus afiliats/des
Format asíncron: es tracta de cursos telemàtics, no de cursos virtuals que substitueixen cursos presencials. Així doncs, el ritme d'aprenentatge és personal, no hi ha horaris prestablerts i les videconferències són només una eina auxiliar que es poden fer servir o no en funció del curs: no són l'eix principal.

Mínim coneixement de la plataforma Moodle a nivell d'usuari

  • No afiliats: 80€.

  • Afiliats júnior10): 40€.

  • Afiliats sènior11): 30€.
Si encara no ets afiliat/da de Professors de Secundària, pots gaudir del preu d'afiliat/da júnior si realitzes, prèviament a la matrícula, l'afiliació online.
Si sou afiliat/da d'ACESC podeu demanar un bonus descompte de 30€ a pagaments@secundaria.info

La matrícula es realitza telemàticament a https://secundaria.info/cursos.php

Inici matriculacions afiliats: 7 de maig.

Inici matriculacions per a tot el professorat: 14 de maig

Pagament amb targeta de crèdit: fins el 29 de juny de 2021.

Matriculació

L'accés a l'aula virtual es realitza des de l'Espai Personal (opció Els meus cursos). S'obrirà 24 hores abans de l'inici del curs per tal que comproveu que el vostre accés sigui correcte.

Els meus cursos

Tots els cursos estan reconeguts pel Departament d'Educació com a Activitats de Formació Permanent.

Per a certificar un curs telemàtic cal realitzar i superar totes les tasques en el termini establert per a cadascuna pel formador/a.

Els certificats estaran disponibles després de la finalització del curs a la web de la XTEC http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/ i al vostre Espai Personal: Espai Personal > Cursos i Activitats > Certificats.

Els meus certificats

 

A la Resolució de 16/07/2020 del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021, al punt 3 s'estableix: «A les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, que no tinguin nomenament durant els mesos de juliol i agost i que hagin prestat sis o més mesos de serveis com a substituts fins al 30 de juny de 2021, en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, se’ls formalitzarà un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagin treballat, com a mínim 1 dia, durant els mesos d’abril, maig o juny de 2021.»

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats de formació que formen part del Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament o en les reconegudes a l'empara de l'Ordre ENS/248/2012, tret que es participien una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents.

Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores, i en total s’han d’acreditar 30 hores de formació. Per acreditar la realització de la formació durant el mes de juliol, cal presentar el document acreditatiu de la realització de la formació als serveis territorials o, si s’escau, al Consorci d’Educació de Barcelona abans del 31 d'octubre de 2021.

Impressió del certificat (Accés amb usuari xtec) disponible de dos a tres setmanes després de la finalització del curs. També disponible al vostre Espai Personal: Espai Personal > Cursos i Activitats > Certificats

10)
amb menys de sis mesos d'antiguitat
11)
amb més de sis mesos d'antiguitat
  • Darrera modificació: 09/05/2022 16:53