Acompanyament (coaching) per a les oposicions a Inspecció (edició 2020-2021)

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) sempre ha estat partidari d'una Inspecció transparent, plural, objectiva, neutral i capaç de establir ponts de comunicació entre el professorat i l'Administració així com d'assegurar la convivència i el respecte als centres docents i vetllar pel desenvolupament de la nostra tasca professional i, per tant, vol contribuir tant a la promoció del professorat d'ensenyament secundari cap el cos d'Inspectors d'Educació com a la conversió dels fins ara llocs de treball provisionals i precaris en definitius. Per aquest motiu, ofereix un «Acompanyament (coaching) per a les oposicions a Inspecció» que durà a terme un/a inspector/a en actiu.

Període d'acompanyament: l'acompanyament tindrà lloc del 19 d'octubre de 2020 al 18 de gener de 2021. Places limitades

Objectius

L'eix principal d'aquest acompanyament serà el plantejament i la resolució de supòsits pràctics.

Metodologia

L'acompanyament es farà via Moodle, per tant es desenvoluparà en la seva totalitat telemàticament . Cada quinze dies es plantejarà un supòsit pràctic i en les dates establertes es farà el lliurament dels aspirants i la posterior correcció del/la formador/a. S'efectua una correcció personalitzada i un resum de grup. Es realitzaran 2 pràctics al mes durant 3 mesos. Les reunions del curs es realitzaran per videoconferència, meet, o videotrucada whatsapp. Seran grupals, però també està previst un tractament individualitzat amb reunions entre la formadora i la persona inscrita al curs.

També es posarà a l'abast dels participants documents i normativa complementària d'interès pels supòsits pràctics i pels temaris.

Així mateix, al fòrum del curs s'analitzaran orientacions i consideracions a partir dels pràctics efectuats.

Destinataris

Docents que vulguin fer les oposicions al cos de la Inspecció, direccions de centres educatius que vulguin practicar amb casos reals pràctics del dia a dia i docents que vulguin conèixer més a fons aspectes normatius i pedagògics de la seva tasca professional.

Teresa Cambra Sanchez, Inspectora.

  • No afiliats: 260€.

  • Afiliats júnior1): 185€.

  • Afiliats sènior2): 160€.

La matrícula es realitza telemàticament a http://secundaria.info/cursos.php

Els afiliats/des poden matricular-se des de l'1 d'octubre de 2020

Inici matriculacions 7 d'octubre

Data límit de matriculació:

  • Pagament amb targeta de crèdit: fins el 17 d'octubre de 2020.

L'accés a l'aula virtual es realitza des de l'Espai Personal (opció Els meus cursos). S'obrirà 24 hores abans de l'inici del curs per tal que comproveu que el vostre accés sigui correcte.


1)
amb menys de sis mesos d'antiguitat
2)
amb més de sis mesos d'antiguitat
  • Darrera modificació: 16/10/2020 12:31