Acompanyament (coaching) per a les oposicions a Inspecció (II)

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) sempre ha estat partidari d'una Inspecció transparent, plural, objectiva, neutral i capaç de establir ponts de comunicació entre el professorat i l'Administració així com d'assegurar la convivència i el respecte als centres docents i vetllar pel desenvolupament de la nostra tasca professional i, per tant, vol contribuir tant a la promoció del professorat d'ensenyament secundari cap el cos d'Inspectors d'Educació com a la conversió dels fins ara llocs de treball provisionals i precaris en definitius. Per aquest motiu, a banda d'organitzar una xerrada orientativa per tal d'ajudar als interessats a afrontar aquest procés selectiu ofereix un «Acompanyament (coaching) per a les oposicions a Inspecció» que durà a terme un/a inspector/a en actiu.

Període d'acompanyament: l'acompanyament tindrà lloc del 20 de gener fins la finalització de la part segona i es farà telemàticament. També inclou simulacions online o presencials a la seu de Professors de Secundària segons triï cada persona per a la primera prova i la segona i una sessió presencial de cloenda a Barcelona en data i hora a concretar.

Objectius

L'eix principal d'aquest acompanyament serà el plantejament i la resolució de supòsits pràctics i suport a les exposicions orals.

Metodologia

L'acompanyament es farà via Moodle, per tant es desenvoluparà en la seva totalitat telemàticament excepte la sessió de cloenda. També es posarà a l'abast dels participants documents i normativa complementària d'interès pels supòsits pràctics i pels temaris. Així mateix, al fòrum del curs s'analitzaran orientacions i consideracions a partir dels pràctics efectuats. Les sessions de les simulacions s'efectuaran presencialment a la seu del sindicat o bé online.

Teresa Cambra Sanchez, Inspectora.

  • No afiliats: 250€.

  • Afiliats júnior1): 175€.

  • Afiliats sènior2): 150€.

La matrícula es realitza telemàticament a http://secundaria.info/cursos.php

Data límit de matriculació:

  • Pagament amb targeta de crèdit: fins el 20 de gener de 2020.

L'accés a l'aula virtual es realitza des de l'Espai Personal (opció Els meus cursos). S'obrirà 24 hores abans de l'inici del curs per tal que comproveu que el vostre accés sigui correcte.


1)
amb menys de sis mesos d'antiguitat
2)
amb més de sis mesos d'antiguitat
  • Darrera modificació: 16/01/2020 11:18