Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
formacio:jornades:1445 [06/10/2014 11:22] – [III Jornades de Secundària: Hiperactivitat, genoma o hàbit adquirit?] ramon.alonso@secundaria.infoformacio:jornades:1445 [24/08/2018 21:06] (actual) – [Vídeo resum de les Jornades] ramon.alonso@secundaria.info
Línia 1: Línia 1:
-======  III Jornades de SecundàriaHiperactivitatgenoma o hàbit adquirit?======+======  III Jornades de SecundàriaHiperactivitatgenoma o hàbit adquirit?======
  
-La hiperactivitat està esdevenint un trastorn que afecta cada dia  més alumnes i que molts docents no saben per on agafar. Hi ha especialistes que la diagnostiquen com una malaltia tractar amb fàrmacsen canvi d’altres en parlen com mals hàbits adquirits que cal corregir. Els primers experts exculpen als pares d’aquest trastorn, els segons els en fan responsables. +La hiperactivitat està esdevenint un trastorn que afecta cada dia  més alumnes i que molts docents no saben com enfocar. Hi ha especialistes que la diagnostiquen com una malaltia que cal tractar amb fàrmacs en canvi d’altres parlen d'uns mals hàbits adquirits que cal corregir. Els primers experts exculpen els pares d’aquest trastorn, els segons els en fan responsables. 
  
-En general, psiquiatres, associacions de pares per al TDAH i laboratoris farmacèuticssostenen la innocència dels progenitors, en canvi molts psicòlegs, docents i pedagogs afirmen el contrari. Per als docents, la pregunta és òbvia: què fer davant d’un alumne diagnosticat amb TDAH?+En general, psiquiatres, associacions de pares per al TDAH i laboratoris farmacèutics sostenen la innocència dels progenitors. En canvi molts psicòlegs, docents i pedagogs afirmen el contrari. Per als docents, la pregunta és òbvia: què fer davant d’un alumne diagnosticat amb TDAH?
  
-Durant aquestes III JORNADES DE SECUNDÀRIA es debatrà aquest assumpte a través d’un seguit de conferències. Diferents experts de vàlua reconeguda exposaran els seus coneixements des de visions clíniques, neurològiques i escolars. Després de cada conferència s'obrirà una taula rodona per poder opinar, preguntar i rebre respostes. +Durant aquestes III JORNADES DE SECUNDÀRIA es debatrà aquest assumpte a través d’un seguit de conferències. Diferents experts de vàlua reconeguda exposaran els seus coneixements des de visions clíniques, neurològiques i escolars. Després de cada conferència s'obrirà una taula rodona per poder opinar, preguntar i rebre respostes. 
  
 [[formacio:jornades:1445#conclusions_i_propostes|Dels resultats i dels acords]] d'aquestes III JORNADES DE SECUNDÀRIA se'n farà un comunicat al Departament d'Ensenyament, als mitjans de comunicació i d'altres instàncies. Aquestes jornades **equivaldran a 15 hores de formació permanent** per als educadors assistents. [[formacio:jornades:1445#conclusions_i_propostes|Dels resultats i dels acords]] d'aquestes III JORNADES DE SECUNDÀRIA se'n farà un comunicat al Departament d'Ensenyament, als mitjans de comunicació i d'altres instàncies. Aquestes jornades **equivaldran a 15 hores de formació permanent** per als educadors assistents.
  
-Des d'ASPEPC·SPS -amb la col·laboració d'ACESC i de la Federació SPES- us proposem aquestes jornades, dirigides al professorat de Secundària. Us hi esperem!+ASPEPC·SPS -amb la col·laboració d'ACESC i de la Federació SPES- us proposem aquestes jornades, dirigides al professorat de secundària. Us hi esperem!
  
-<note>Tindran lloc a la Sala d'Actes de [[https://www.google.es/maps/place/Rambla+de+Catalunya,+8,+08007+Barcelona/@41.3879577,2.168005,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a2f3b13a3b3f:0x44365e9d4aaeb6cb|l'Il.lustre. Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya]] els dies 21 i 22 de novembre</note>+<note>Tindran lloc a la sala d'actes de [[https://www.google.es/maps/place/Rambla+de+Catalunya,+8,+08007+Barcelona/@41.3879577,2.168005,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a2f3b13a3b3f:0x44365e9d4aaeb6cb|l'Il.lustre. Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya]] els dies 21 i 22 de novembre</note>
  
 ===== Continguts ===== ===== Continguts =====
  
-L'activitat consistirà en tres ponències, les subsegüents sessions de debat i anàlisi posteriors a elles i una taula rodonaa càrrec d'experts des d'aproximacions diversessegons el sector de procedència dels ponents, així com de taules rodones en què professors i professores amb docència directa a l'auladebatran amb els ponents.  +L'activitat consistirà en tres ponències, les subsegüents sessions de debat i anàlisi posteriors a ellesi una taula rodona a càrrec d'experts que, des d'aproximacions diverses segons el seu sector de procedència, així com de taules rodones en què professors i professores amb docència directa a l'aula debatran amb els ponents.  
  
-Les ponències correran a càrrec dels següents experts:+Les ponències aniran a càrrec dels següents experts:
  
-  * Josep Antoni Ramos Quiroga, psiquiatre, Coordinador del Programa de TDAH del Hospital Universitari Vall d'Hebron y Professor Associat de la Universitat Autònoma de Barcelona.+  * Josep Antoni Ramos Quiroga, psiquiatre i coordinador del programa de TDAH de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron i professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
  
-  * Cristòfol Trepat i Carbonell, Catedràtic de Didàctica de les Ciències Socials a la Universitat de Barcelona.+  * Cristòfol Trepat i Carbonell, catedràtic de Didàctica de les Ciències Socials a la Universitat de Barcelona.
    
-  * Josep Knobel Freud, Psicòleg especialista en psicologia clínica, psicoanalista i supervisor clínic.+  * Josep Knobel Freud, psicòleg especialista en psicologia clínica, psicoanalista i supervisor clínic.
  
 Participaran també a la taula rodona: Participaran també a la taula rodona:
Línia 29: Línia 29:
   * Teresa Cambra, inspectora del Departament D'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.   * Teresa Cambra, inspectora del Departament D'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  
-  * Evira Martí, professora de secundària i professora associada a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.+  * Elvira Martí, professora de secundària i professora associada a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona.
  
-La tria dels experts i participants als debats i taula rodonarespon a la voluntat d'aportar un ventall científicament acreditat i suficientment variat per tal que l'aproximació a la temàtica del curs es realitzi des de diferents perspectives professionals.+La tria dels experts i participants als debats i taula rodona respon a la voluntat d'aportar un ventall científicament acreditat i suficientment variat per tal que l'aproximació a la temàtica del curs es realitzi des de diferents perspectives professionals.
  
 ===== Programa ===== ===== Programa =====
 +
 +{{:formacio:jornades:programa_tdah.png|}}
 +
  
  
 ===== Conclusions i propostes ===== ===== Conclusions i propostes =====
  
-Aquí publicarem les conclusions de les III JORNADES DE SECUNDÀRIA+{{:formacio:jornades:conclusions_iii_jornades.pdf|Conclusions de les III Jornades de Secundària}} 
 + 
 + 
 +===== Vídeo resum de les Jornades ===== 
  
 +<html>
 +<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tyPCNzafVy8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 +</html>
 ===== Matrícula ===== ===== Matrícula =====
  
  
-De 9 d'octubre fins a 16 de novembre de 2014 a http://secundaria.info/cursos.php (tancada)+Del 8 d'octubre fins al 19 de novembre de 2014 a http://secundaria.info/cursos.php (tancada) 
 +<note important>Si sou afiliat/da d'ACESC podeu demanar un bonus descompte de 15€ [[http://secundaria.cat/suport/index.php?a=add&catid=13|aquí]]</note>
  • Darrera modificació: 06/10/2014 11:22