V Jornades de Secundària. El treball per projectes

Durant el juliol de 2015 la UNESCO es va declarar partidària de la pedagogia per projectes. De manera gairebé immediata, i sota l’aixopluc de moltes institucions, han estat molts els centres que s’han repensat la manera d’ensenyar. Amb aquest objectiu, i durant aquest 2016, alguns centres dels Jesuïtes, de l’Escola Pia i de la Xarxa Competències Bàsiques, així com també escoles i instituts públics, estan incorporant aquesta pedagogia als seus centres. Com una gota de tinta dins un got d’aigua, el model del «treball per projectes» s’està escampant per tot el país.

Davant l’eclosió d’aquesta estratègia, i com sol passar, han aparegut entusiastes, detractors i eclèctics. Els entusiastes afirmen que la pedagogia per projectes és un camí innovador a seguir, que aquesta estratègia comporta una manera d’aprendre fàcil i divertida que satisfà alumnes, pares i professors. Els detractors sentencien que l’escola per projectes és més una creença dogmàtica que una evidència científica. I finalment, els eclèctics es mantenen en un terme mig dient que, potser com a mètode parcial podria estar bé, però que aplicat globalment podria resultar neutre, o fins i tot negatiu per al sistema educatiu.

Durant aquestes V JORNADES DE SECUNDÀRIA, i amb l’assistència d’experts de vàlua contrastada, es farà balanç de tot l’anterior responent a les següents preguntes. En què consisteix la pedagogia per projectes? Com s’organitza en un centre? Quines avantatges i quins inconvenients té? Quins són els seus orígens? Va tenir defensors i detractors en el passat? Reduirà significativament l’actual i gegantí fracàs escolar?

Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) amb la col·laboració d'ACESC us proposem aquestes jornades dirigides al professorat de secundària. Us hi esperem!

Tindran lloc a la sala d'actes de l'Il.lustre. Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya els dies 25 i 26 de novembre. El divendres, de 16h. a 21:30h, i el dissabte de 10:00h a 14:30h.
Aquestes jornades s'inscriuen en el marc del Pla de Formació Permanent del Professorat, estan homologades pel Departament d'Ensenyament i computen com a curs de 15h.
 • 16:00h. Lliurament de documentació
 • 16:15h. Presentació de les Jornades:
  • Josefina Cambra. Degana de l'Il·lustre Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya.
  • David Rabadà. Director del curs.
 • 16:30h. Conferència: «Aprenentatge basat en projectes des de la neuroeducació»
  Jesús C. Guillén Buil
  Professor de Neuroeducació (ICE, Universitat de Barcelona)
  Llicenciat en Ciències Físiques i Máster de neurodidàctica per la Universidad Rey Juan Carlos.
 • 18:15h. Descans
 • 18:30h. Conferència: «Efectos indeseados del debilitamiento del currículo escolar»
  José Manuel Lacasa
  Director del IFIE
  Llicenciat en Geografia i Història (UCM)
  Màster en Metodologia de les Ciències del Comportament i de la Salut (UAM)
 • 20:15h. Col·loqui
 • 10:00h. Conferència: «El trabajo por proyectos en la enseñanza secundaria. Limitaciones y posibilidades»
  Francisco López Rupérez
  Doctor en Ciències Físiques
  Ex-president del Consejo Escolar del Estado.
 • 11:30h. Descans.
 • 12:00h. Debat-Taula rodona
  Participants:
  • Jesús C. Guillén
  • José Manuel Lacasa
  • Francisco López Rupérez
  • Xavier Massó
 • 13:30h. Conclusions i clausura final
 • 14:30h. Dinar de cloenda (opcional)

Del 14 d'octubre fins al 22 de novembre de 2015 a http://secundaria.info/cursos.php

 • No afiliats: 40€.

 • Afiliats: 20€.

El preu del dinar cloenda (opcional) serà de 20€

Si sou afiliat/da d'ACESC podeu demanar un bonus descompte de 20€ aquí

A partir de les ponències del professor de Neuroeducació Jesús C. Guillém, de la UB, del director del IFIE, José Manuel Lacasa i de l'antic president del Consell Escolar de l'Estat, el Dr. Francisco López Rupérez, el director de les Jornades, David Rabadà i Vives, va proposar les següents conclusions:

 1. El mètode per projectes es fonamenta en el treball en grup sota un tema que desenvolupen els alumnes amb certa llibertat però guiats per un o més professors a la mateixa aula. Aquesta pedagogia no presenta un model únic entre tots els seus practicants. Més aviat cada centre ho adapta al seu entorn amb diferents didàctiques i currículums, però sembla que l’objectiu comú és que els alumnes desenvolupin les seves capacitats de col·laboració, comunicació, reflexió crítica i creativitat. A tal efecte s’eliminen les àrees i els llibres de text per a ensenyar només l’essencial. A canvi però, es redueixen substancialment els currículums bàsics escolars.

 2. El treball per projectes respecta la classe magistral però intenta complementar-la allà on faci falta. Per exemple, en alumnes d’entorn social desafavorit sembla crear escolars motivats al no exigir-los que aprenguin el currículum bàsic de cada etapa. Això evita l’absentisme escolar de molts col·lectius i millora la seva inserció social tot i que no els fa assolir tots els coneixements curriculars.

 3. Si bé la pedagogia per projectes permet el fàcil aprenentatge d’un bloc de conceptes enllaçats amb lògica, no és aconsellable la seva aplicació en totes les àrees d’un centre pel fet que redueix força el currículum escolar. En aquest sentit sí sembla útil la seva aplicació puntual en etapes superiors, quan els estudiants comencen a tenir un gruix de coneixements on poder fer créixer de nous, però es desestima l’ús generalitzat dels projectes a Primària ja que no garanteixen l'adquisició dels aprenentatges necessaris per al pas a Secundària. D’això molts docents n’han mostrat queixa durant les jornades. De fet els experts presents proposen que sigui el propi docent, i no pas la direcció ni l’administració, qui decideixi utilitzar, o no, la metodologia per projectes entre els seus alumnes. La seva aplicació generalitzada no farà millorar els resultats acadèmics del país. En centres exigents, amb docents competents, famílies compromeses i posseïdores de bons recursos qualsevol didàctica amb lògica engrescadora pot funcionar.

 4. El treball per projectes persegueix més l'educació social que un ensenyament real de continguts, és a dir, un dels objectius principals d'aquesta educació és desenvolupar l’educació emocional de l’individu a través de les seves habilitats en grup. Aquesta és una manera palpable de fer millorar a l’estudiant a nivell d'habilitats socials però no en el domini de tot el currículum bàsic de cada etapa. Alguns docents han afegit que moltes habilitats socials ja les adquireixen els escolars en les seves relacions fora de l’escola, al pati o través de les TIC per Internet.

 5. Segons les proves PISA queda clar que els països amb bons resultats són els qui mantenen un currículum exigent. És a dir, les nacions amb continguts escolars més estrictes obtenen millors resultats en PISA que els altres que no ho fan. Universalitzar els projectes a tots els centres i a totes les àrees implicaria afeblir el currículum amb el conseqüent empitjorament dels aprenentatges bàsics de cada etapa.

 6. La pedagogia per projectes no és en absolut innovadora ja que va ser proposada a inicis del segle XX per John Dewey (1859-1952) i portada globalment a les escoles municipals de Nova York on va fracassar durant les primeres dècades del segle XX.

 7. La classe política, allunyada de la realitat escolar i amb poca formació científica, confia massa en les innovacions pedagògiques teòriques pensant que són una millora, però cal recordar que canviar no significa sempre avançar, només significa modificar el sistema anterior. Cal fer evolucionar el sistema educatiu, sí, però millorant-lo amb criteris reals, lògics i científics.

Curs reconegut pel Departament d'Educació com a Activitats de Formació Permanent.

Els certificats estaran disponibles després de la finalització del curs a la web de la XTEC http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/. Aquells que no disposin d'un usuari XTEC podran demanar la certificació en paper al nostre Centre d'Atenció al Professorat

 • Darrera modificació: 14/06/2018 19:26