Estratègies per a la programació didàctica als Cicles Formatius de la Formació Professional. Curs 2022-2023

Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix el curs telemàtic asíncron de 30 hores i reconegut pel Departament d'Educació com a activitat de Formació Permanent del Professorat especialment dirigit al professorat que vol presentar-se a les oposicions de cicles formatius i centrat en el currículum LOE.

Atès que és un curs plantejat telemàticament i no un sucedani virtual de quelcom pensat presencialment, com tot els cursos telemàtics no hi ha cap tipus d'horari prestablert de connexió a banda d'iniciar el curs en les dates de començament establertes

El curs començarà el 16/01/2023 i finalitzarà el 06/03/2023. Un cop acabat el curs: termini màxim de lliurament de la revisió de la programació o l'Activitat d'Ensenyament Aprenentatge 1), 21/03/2023.

Atesa la demanda es farà un segon torn que començarà el dilluns 20/3/2023 i finalitzarà el 8/5/2023. Un cop acabat el curs: termini màxim de lliurament de la revisió de la programació o l'Activitat d'Ensenyament Aprenentatge 2), 23/05/2023.
Aquest curs segueix les pautes de la Guia de programació LOE (no inclou programacions de currículums LOGSE)
El curs no subministrarà ni programacions ni Activitats d'Ensenyament Aprenentatge ad hoc ja fetes ni tampoc esquemes o models preparats els quals s'hagin d'omplir mecànicament. El curs aspira a facilitar les eines necessàries per a programar «realment»: la feina individual i la personalització de la programació són insustituïbles
  • No afiliats: 240€.

  • Afiliats júnior3): 130€.

  • Afiliats sènior4): 100€.

De 26 d'octubre de 2022 a 15 de gener de 2023.

Afiliats torn preferent: de 26 d'octubre a 01 de novembre de 2022.

No afiliats: a partir de 02 de novembre de 2022.

De 22 de febrer de 2023 a 18 de març de 2023.

Afiliats torn preferent: de 22 de febrer a 28 de febrer de 2023.

No afiliats: a partir d'1 de març de 2023.

Matriculació online

L'accés a l'aula virtual es realitza des de l'Espai Personal (opció Els meus cursos). S'obrirà 24 hores abans de l'inici del curs per tal que comproveu que el vostre accés sigui correcte.

Curs reconegut pel Departament d'Educació com a Activitats de Formació Permanent.

El certificat estarà disponible després de la finalització del curs a la web de la XTEC http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/ i al vostre Espai Personal: Espai Personal > Cursos i Activitats > Certificats.


1) , 2)
La correcció/revisió de la programació es realitzarà una única vegada
3)
amb menys de sis mesos d'antiguitat
4)
amb més de sis mesos d'antiguitat
  • Darrera modificació: 23/02/2023 11:04