Aquesta és una revisió antiga del document


Acreditació de Perfils Professionals

Si compleixes els requisits especificats a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016 i el Departament no ha activat automàticament el perfil al teu expedient (Portal ATRI: Expedient i formació > Expedient > Consulta de dades > Altres dades del meu expedient, i a l'última pantalla Consulta d’atributs per a llocs específics), lliureu aquesta sol·licitud d'acreditació als registres del Departament, dels Serveis territorials o del Consorci.

Relació de cursos del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) que serveixen per activar perfils (actualitzat a juny de 2017):

Curs activitat,"Codi activitat","Títol activitat","Institució","Hores activitat","Formació","Perfil"
2010-2011,"REC0280468","Desenvolupament de webs de centre","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2010-2011,"REC0190468","Disseny d'activitats amb programari lliure per a Música","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2010-2011,"REC0170468","Introducció al Linux per a usuaris habituals de Windows","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2010-2011,"REC0180468","Laboratoris virtuals de Sistemes Operatius","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2010-2011,"REC0230468","Recursos de computació en núvol per a l'educació (web 2.0)","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2010-2011,"REC0220468","Retoc d'imatges amb GIMP","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2010-2011,"REC0200468","SCRATCH: Una eina per aprendre tot programant videojocs","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2011-2012,"REC0390468","Desenvolupament de webs de centre","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2011-2012,"REC0290468","Fotografia bàsica amb GIMP","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2011-2012,"REC0550468","Fotografia bàsica amb GIMP","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2011-2012,"REC0370468","Moodle I: l'aprenentatge en entorn d'aula virtual","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2011-2012,"REC0530468","Moodle I: l'aprenentatge en entorn d'aula virtual","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2011-2012,"REC0450468","Moodle II: Dinamització d'aula virtual","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2011-2012,"REC0520468","Moodle II: Dinamització d'aula virtual","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2011-2012,"REC0360468","Prova nous sistemes operatius de forma fàcil amb VMware y VirtualBox","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2011-2012,"REC0380468","Retocs i muntatges fotogràfics professionals: GIMP a fons","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2011-2012,"REC0420468","SCRATCH: Una eina per aprendre tot programant videojocs","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2011-2012,"REC0510468","Usar eines de Google Docs (i altres) a classe","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2011-2012,"REC0490468","Usar eines de Google Docs (i altres) a classe","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2012-2013,"REC0770468","Ciutadania digital i perills d'Internet en l'adolescència","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2012-2013,"REC0680468","Desenvolupament de webs de centre","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2012-2013,"REC0760468","Disseny d'activitats amb programari lliure per a l'àrea de Música","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2012-2013,"REC0670468","El treball cooperatiu amb wiki","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2012-2013,"REC0700468","Fotografia bàsica amb GIMP","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2012-2013,"REC0590468","Fotografia bàsica amb GIMP","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2012-2013,"REC0600468","GIMP a fons","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2012-2013,"REC0690468","Moodle I: l'aprenentatge en entorn d'aula virtual","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2012-2013,"REC0650468","Moodle I: l'aprenentatge en entorn d'aula virtual","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2012-2013,"REC0660468","Moodle II: Dinamització d'aula virtual","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2012-2013,"REC0730468","Scratch: Una eina per resoldre problemes, expressar-se, col·laborar i jugar.","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2012-2013,"REC0640468","Usar eines de Google Docs (i altres) a classe","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2013-2014,"REC0830468","Ciutadania digital i perills d'Internet en l'adolescència","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2013-2014,"REC0800468","Fotografia bàsica amb GIMP","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2013-2014,"REC0890468","Fotografia bàsica amb GIMP","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2013-2014,"REC0880468","Fotomuntatges amb Gimp","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2013-2014,"REC0940468","Introducció a la programació de mòbils amb Appinventor2","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2013-2014,"REC0840468","Moodle I: l'aprenentatge en entorn d'aula virtual","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2013-2014,"REC0860468","Moodle I: l'aprenentatge en entorn d'aula virtual","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2013-2014,"REC0850468","Moodle II: Dinamització d'aula virtual","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2013-2014,"REC0870468","Moodle II: Dinamització d'aula virtual","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2013-2014,"REC0930468","Usar eines de Google Docs (i altres) a classe","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2014-2015,"REC1080468","Ciutadania digital i perills d'Internet en l'adolescència","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2014-2015,"REC1010468","Fotografia bàsica amb GIMP","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2014-2015,"REC0970468","Fotografia bàsica amb GIMP","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2014-2015,"REC1060468","Fotomuntatges amb Gimp","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2014-2015,"REC1000468","Introducció a la programació de mòbils amb Appinventor2","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2014-2015,"REC1020468","Introducció a la programació de mòbils amb Appinventor2","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2014-2015,"REC1030468","Moodle I: l'aprenentatge en entorn d'aula virtual","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2014-2015,"REC0980468","Moodle I: l'aprenentatge en entorn d'aula virtual","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2014-2015,"REC1090468","Ús educatiu de les xarxes socials","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2014-2015,"REC1070468","Usar eines de Google Docs a classe","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2015-2016,"REC1200468","Ciutadania digital i perills d'Internet en l'adolescència","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2015-2016,"REC1170468","Fotografia bàsica amb GIMP","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2015-2016,"REC1120468","Fotografia bàsica amb GIMP","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2015-2016,"REC1140468","Introducció a la programació de mòbils amb Appinventor2","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2015-2016,"REC1150468","Introducció a la programació de mòbils amb Appinventor2","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2015-2016,"REC1130468","Moodle I: l'aprenentatge en entorn d'aula virtual","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2015-2016,"REC1180468","Moodle I: l'aprenentatge en entorn d'aula virtual","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2015-2016,"REC1110468","Usar eines de Google Docs a classe","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2015-2016,"REC1160468","Usar eines de Google Docs a classe","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2016-2017,"REC1350468","Fotografia bàsica amb GIMP","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2016-2017,"REC1310468","Fotografia bàsica amb GIMP","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2016-2017,"REC1400468","Fotomuntatges amb Gimp","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2016-2017,"REC1370468","Introducció a la programació de mòbils amb Appinventor2","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2016-2017,"REC1290468","Moodle I: l'aprenentatge en entorn d'aula virtual","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2016-2017,"REC1280468","Usar eines de Google Docs a classe","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2017-2018,"REC1420468","Curs metodologia AICLE (CLIL)","Federació ASPEPC-SPS","90h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE01) Aicle"
2017-2018,"REC1460468","Fotografia bàsica amb GIMP","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2017-2018,"REC1470468","Fotografia bàsica amb GIMP","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2017-2018,"REC1550468","Introducció a la programació de mòbils amb Appinventor2","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2017-2018,"REC1560468","Introducció a la programació de mòbils amb Appinventor2","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2017-2018,"REC1510468","Moodle I: l'aprenentatge en entorn d'aula virtual","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2017-2018,"REC1500468","Moodle I: l'aprenentatge en entorn d'aula virtual","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2017-2018,"REC1490468","Usar eines de Google Docs a classe","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
2017-2018,"REC1480468","Usar eines de Google Docs a classe","Federació ASPEPC-SPS","30h","Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament","(PE02) Competència digital"
  • Darrera modificació: 17/01/2018 19:11