intern:esborranys:horari_laboral_i_retribucions_diferents_tipus_de_jornada