Xerrada informativa: Estabilització del professorat interí. I ara què?

Xerrada exclusiva per afiliats. https://secundaria.info/afiliarse

S’ha dit i escrit molt sobre el RDL 14/2021, l’anomenat “Icetazo” i la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que el substitueix o modifica o complements. Aquestes línies ho posen en context, aclareixen què afecta al professorat, quins terminis es preveuen i com Professors de Secundària defensarà, tal com ha fet sempre, el professorat interí de secundària.

  1. Tant el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de juliol, com la Llei 20/2021, de 28 de desembre, no s’apliquen al personal docent directament, hi ha un any de termini per “procedir a l’adaptació al personal docent” que s'acaba el juliol de 2022. No es pot aplicar fil per randa ni al personal docent, ni al de Salut (estatutari) atès que en tots dos casos el personal pot canviar de centre cada curs. Paradoxalment, el 80% del total d’interins estan a sanitat i educació.
  1. Professors de Secundària lluita perquè cap professor es quedi sense feina, ho ha fet sempre i ho farà, també, en el decurs de l’adaptació de la Llei al personal docent però El Departament menteix i els altres sindicats callen. Dades en defensa de la convocatòria de concurs-oposició als cossos de Secundària aquest curs.

Actualment més del 50% del professorat a l'ensenyament secundari és interí. Donada aquesta situació d'excepcionalitat, de l’abús que s'ha fet de la figura del funcionari interí i de la quantitat de professors que es troben actualment en frau de llei, cal un sistema d'accés transitori extraordinari —oposicions restringides, concurs de mèrits, fixesa…— per tal d’estabilitzar el professorat que es troba en aquesta situació.

Aquests processos, però, han de ser transparents i basats en valoracions objectives (antiguitat, titulacions). No podem caure en un procés regit pel nepotisme i el clientelisme.

Pel que fa a l’estabilització del personal interí que no accedeixi com a funcionari de carrera, l’estabilització «natural» és la gestió de la borsa de treball basada en el número de barem (serveis prestats i, per tant, antiguitat).

Per això demanem la retirada del Decret de Plantilles.

Més informació a:

  1. Què diu la Llei 20/2021 i que implica pel professorat interí.
  2. Com es preveu adaptar al professorat, borradors de modificació del RD 276/2007 i places a convocar.
  3. Posició de Professors de Secundària (aspepc·sps).
  4. Aportacions i debat.

Dies i hores:

  • Dimarts 25 i dijous 27 de gener de 2022, 18:00 hores. Si s'omplen obrirem més sessions

La matrícula és gratuïta per a tot el professorat però és obligatòria la inscripció a http://secundaria.info/cursos.php.

Només podran accedir a al sala de la videoconferència les persones inscrites, **la sala estarà oberta a partir de 5 minuts abans de l'inici de la sessió.
Si us hi heu inscrit i finalment no hi podeu assistir, aviseu-nos per poder oferir novament la vostra plaça. Gràcies.

  • Darrera modificació: 17/01/2022 17:48