Xerrada informativa sobre l'equiparació de les condicions de treball dels PTFP a PES
  1. Integració al cos de secundària per la via del Real Decreto 800/2022, de 4 de octubre, por el que se regula la integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, y se modifican diversos reales decretos relativos al profesorado de enseñanzas no universitarias.
  2. Negociació de l'equiparció salarial retroactiva a abril de 2019 segons Resolució 375/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’equiparació laboral i retributiva dels docents del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional al Cos de Professors d’Ensenyament Secundari d'abril.
  • Dies i hores:
  • Dilluns 7 de novembre 18:00 hores.

La matrícula és gratuïta per a tot el professorat però és obligatòria la inscripció a http://secundaria.info/cursos.php.

Només podran accedir a la sala de la videoconferència les persones inscrites, la sala estarà oberta a partir de 5 minuts abans de l'hora d'inici.
Si us hi heu inscrit i finalment no hi podeu assistir, aviseu-nos per poder oferir novament la vostra plaça. Gràcies.
  • Darrera modificació: 20/10/2022 12:10