Legislació de Funció Pública

Normativa específica de la Generalitat de Catalunya

Altres

  • Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Lleis i Reials Decrets que modifiquen la legislació bàsica

  • Darrera modificació: 26/02/2021 11:28