Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Revisió prèvia
normativa:normativa_educativa [12/12/2017 12:48]
jorge@secundaria.info [Currículum]
normativa:normativa_educativa [09/07/2018 08:41] (actual)
jorge@secundaria.info [Avaluació]
Línia 40: Línia 40:
  
 ===== Avaluació ===== ===== Avaluació =====
 +
 +  * [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=822247&​language=ca_ES|ORDRE ENS/​108/​2018,​ de 4 de juliol]], per la qual es determinen el procediment,​ els documents i els requisits formals del procés d'​avaluació a l'​educació secundària obligatòria.
  
   * [[http://​portaldogc.gencat.cat/​utilsEADOP/​PDF/​6088/​1230039.pdf|ORDRE ENS/​56/​2012,​ de 8 de març]], de modificació de l’Ordre EDU/​295/​2008,​ de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.   * [[http://​portaldogc.gencat.cat/​utilsEADOP/​PDF/​6088/​1230039.pdf|ORDRE ENS/​56/​2012,​ de 8 de març]], de modificació de l’Ordre EDU/​295/​2008,​ de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.