Curs 2014-2015

RESOLUCIÓ ENS/933/2014, de 28 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2014 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

  • 06/05/2014 fins 19/05/2014: presentació sol·licituds personal funcionari
  • 21/05/2014 fins 03/06/2014: sol·licituds personal interí
  • 09/06/2014 fins 20/06/2014: sol·licituds personal acollit a l'article 25 de la Llei de prevenció de Riscos laborals
  • 19/05/2014 fins 30/06/2014: personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al 19 de maig
  • 16/06/2014 fins 27/06/2014: propostes de les direccions dels centres
  • Accés a la llista amb el codi d'usuari GICAR (Atri)
  • Accés a la llista amb el codi d'usuari temporal

Termini per presentar reclamacions: de l'11 al 15 de juliol de 2014

L’accés a la llista es fa amb codi d’usuari GICAR (Atri) o amb codi d’usuari temporal.

  • Darrera modificació: 23/07/2014 09:38