Curs 2015-2016

RESOLUCIÓ ENS/863/2015, de 28 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2015 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics. (Convocatòria indexada)

Resum de la Resolució

Preguntes més freqüents
  • Se segueix aplicant el Decret de plantilles (39/2014) en aquest procediment? Sí, mitjançant la definició i l'assignació prevista d'uns llocs de treball amb un perfil específic que contravenen principis elementals de la funció pública, com els de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat. Destaquem que els llocs específics estructurals, si no es cobreixen amb les adjudicacions, no es reconverteixen en llocs ordinaris i romanen “congelats” o per proveir amb substitucions. A més, arran del Decret, el docent en provisionalitat o l'interí pot rebre una proposta de no continuïtat, que cal justificar, però que no resta exempta d'un tractament subjectiu per part dels equips directius.
  • En el cas que un docent sigui objecte d'una proposta de no continuïtat, pot tornar a presentar una altra sol·licitud de destinacions? Sí, tindrà 5 dies des que se li comuniqui la proposta de no continuïtat per tornar a presentar una nova sol·licitud de destinació, en format paper, encara que sigui fora de termini.
  • El personal interí proposat per a una mitja jornada podrà desistir de les seves peticions? Sí, abans del 30 de juny. Si no ho fes, com primer es donen les vacants de jornada sencera, tindrien prioritat les peticions de jornada completa que hagués fet.

a) Personal interí: del 6 al 19 de maig de 2015.

b) Personal funcionari de carrera: del 28 de maig al 10 de juny de 2015.

c) Nou personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 8 al 19 de juny de 2015, prèvia cita dels Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

d) Propostes de les direccions: de 15 a 26 de juny de 2015.

  • Darrera modificació: 18/05/2016 15:25