Curs 2016-2017

RESOLUCIÓ ENS/1215/2016, de 9 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics. (Convocatòria indexada)

  • S'haurà d'acreditar el certificat negatiu de delictes sexuals si no s'ha donat l'autorització per consultar el registre.
  • Augmenten els tipus de places estructurals específiques (ja vam mostrar el nostre desacord amb la seva creació). Hi podran accedir per proposta però també en la fase de peticions, tant funcionaris de carrera com interins, i sense necessitat d'haver estat abans al centre.
  • El professorat interí podrà demanar voluntàriament ser destinat a llocs de dedicació completa, mitja dedicació (corresponent a un procediment posterior) o ambdós dedicacions, amb independència que sigui per continuïtat o per nova incorporació, a diferència del curs passat en què només ho podien demanar com a proposta de continuïtat. No s'adjudicaran dues mitges jornades i es continuarà prioritzant la petició de jornada sencera.
  • El prof. interí pot ser proposat per continuar al mateix centre del curs anterior únicament amb 12 mesos de serveis a la borsa i amb nomenament de vacant, no substitució, de 4 mesos mínim.
  • Continuen vigents les propostes de no continuïtat.

a) Personal interí: del 2 al 14 de juny.

b) Personal funcionari de carrera: del 18 al 31 de maig

c) Nou personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 25 de maig al 10 de juny, prèvia cita dels Serveis Territorials/Consorci d'Educació de Barcelona..

d) Propostes de les direccions: del 16 al 29 de juny.

Amb l' App Secundària Info rebràs un missatge instantani en el moment de les publicacions

13/07/2016

Resolució anul·lada m( per les nombroses errades del Departament
  • Accés a la llista amb el codi d'usuari GICAR/ATRI.
  • Accés a la llista amb el codi d'usuari temporal o XTEC.

Reclamacions del 14 al 18 de juliol

15/07/2016

Reclamacions del 15 al 20 de juliol.

  • Darrera modificació: 27/07/2016 12:57