Adjudicacions provisionals. Curs 2018-2019

RESOLUCIÓ ENS/862/2018, de 25 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2018 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (Resolució indexada).

Xerrada informativa sobre les adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2018-2019.

 • Dia: Dimecres 16 de maig de 2018
 • Hora: 17:00

La matrícula és gratuita per a tot el professorat però és obligatòria la inscripció a http://secundaria.info/cursos.php.

Les persones inscrites hauran d'arribar abans de les 16:55. A partir d'aquesta hora la seva plaça podrà ser ocupada per una altra persona
Si us heu inscrit i finalment no podeu assistir, aviseu-nos per poder oferir novament la vostra plaça. Gràcies.
 
 • Com a procediment previ, es podran assignar llocs ordinaris de Matemàtiques, Castellà i Català per funcionaris del cos de mestres per impartir 1r cicle d'ESO. La direcció ha d'haver definit el lloc en la plantilla com a “lloc del cos de mestres”, i caldrà accedir-hi amb requisit d'entrevista prèvia.
 • Nou col·lectiu de professorat: OPOSITORS 2018
 • Ampliació dels CMC (màxima complexitat) amb els CEE (Centres d’Educació Especial), també per mitges vacants.
 • Augmenten els tipus de places adjudicades amb caràcter previ al procediment general.

Pensem que aquests aplicatius del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) us poden ajudar:

 • App Secundària Info. Rebràs un missatge instantani al mòbil en el moment de les publicacions de les resolucions.

 • Presentació de sol·licituds (funcionaris de carrera): del 7 al 22 de maig a 12 de 2018
 • Presentació de sol·licituds (personal interí): del 24 de maig al 7 de juny de 2018
 • Presentació de sol·licituds (professors acollits a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals): del 15 de maig a l'1 de juny de 2018
 • En aquest cas la sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d'Ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona.
 • Presentació de sol·licituds (professors que han superat el procés selectiu): del 12 al 19 de juny de 2018
 • Propostes de les direccions dels centres: del 6 al 20 de juny de 2018

Amb l' App Secundària Info rebràs un missatge instantani en el moment de les publicacions
 • Darrera modificació: 17/07/2018 10:23