Aquesta és una revisió antiga del document


Adjudicacions provisionals. Curs 2018-2019

Instruccions

RESOLUCIÓ ENS/862/2018, de 25 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2018 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (Resolució indexada).

Xerrades informatives

Xerrada informativa sobre les adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2018-2019.

 • Dia: Dimecres 16 de maig de 2018
 • Hora: 17:00

Inscripció

La matrícula és gratuita per a tot el professorat però és obligatòria la inscripció a http://secundaria.info/cursos.php.

Les persones inscrites hauran d'arribar abans de les 16:55. A partir d'aquesta hora la seva plaça podrà ser ocupada per una altra persona

Si us heu inscrit i finalment no podeu assistir, aviseu-nos per poder oferir novament la vostra plaça. Gràcies.

 

Principals novetats i nous criteris

 • Com a procediment previ, es podran assignar llocs ordinaris de Matemàtiques, Castellà i Català per funcionaris del cos de mestres per impartir 1r cicle d'ESO. La direcció ha d'haver definit el lloc en la plantilla com a “lloc del cos de mestres”, i caldrà accedir-hi amb requisit d'entrevista prèvia.
 • Nou col·lectiu de professorat: OPOSITORS 2018
 • Ampliació dels CMC (màxima complexitat) amb els CEE (Centres d’Educació Especial), també per mitges vacants.
 • Augmenten els tipus de places adjudicades amb caràcter previ al procediment general.

Aplicatius d'utilitat

Pensem que aquests aplicatius del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) us poden ajudar:

 • App Secundària Info. Rebràs un missatge instantani al mòbil en el moment de les publicacions de les resolucions.

Sol·licitud

Terminis de presentació

 • Presentació de sol·licituds (funcionaris de carrera): del 7 al 22 de maig a 12 de 2018
 • Presentació de sol·licituds (personal interí): del 24 de maig al 7 de juny de 2018
 • Presentació de sol·licituds (professors acollits a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals): del 15 de maig a l'1 de juny de 2018
 • En aquest cas la sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d'Ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona.
 • Presentació de sol·licituds (professors que han superat el procés selectiu): del 12 al 19 de juny de 2018
 • Propostes de les direccions dels centres: del 6 al 20 de juny de 2018

Preguntes més freqüents

Calendari de resolucions

Amb l' App Secundària Info rebràs un missatge instantani en el moment de les publicacions

Resolució provisional

Publicació de la resolució provisional: juliol de 2018. Termini per presentar reclamacions: tres dies des de la publicació de la resolució.

Resolució definitiva

Publicació de la resolució definitiva: juliol de 2018

Més informació