Adjudicacions provisionals. Curs 2019-2020

RESOLUCIÓ EDU/1259/2019, de 7 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2019 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació (resolució indexada).

SECUNDARIA.INFO, núm. 190. Adjudicacions provisionals. Resum.

Principals novetats

  • El recurs interposat pel Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ha aconseguit aturar el pas de mestres a secundària. En aquesta resolució no es contempla que en puguin passar més, però aquells que hi varen accedir el curs passat, poden continuar sent proposats per les direccions per quedar-s'hi de manera provisional.
  • No hi ha cap referència al professorat que aprovi les oposicions de CF convocades per la Resolució EDU/1/2019 de 2 de gener. Per tant, aquest colectiu només podrà participar en aquest procediment si compleix tots els requisits, sense cap tipus de preferència pel fet d'haver aprovat.

Pensem que aquests aplicatius del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) us poden ajudar:

  • App Secundària Info. Rebràs un missatge instantani al mòbil en el moment de les publicacions de les resolucions.
  • Professorat interí: del 17 al 27 de maig de 2019.
  • Professorat funcionari de carrera: del 28 de maig al 6 de juny de 2019.
  • Professorat acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 17 de maig al 6 de juny de 2019, prèvia cita dels Serveis Territorials.
  • Propostes de les direccions: del 6 al 20 de juny 2019.

03/07/2019

Termini per presentar reclamacions: del 4 al 8 de juliol de 2019

  • Darrera modificació: 19/10/2019 11:39