Adjudicacions provisionals. Curs 2020-2021

RESOLUCIÓ EDU/1051/2020, de 15 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2020 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació. (resolució indexada).

SECUNDARIA.INFO, núm. 202. Adjudicacions provisionals. Resum.

• El recurs que fa 2 cursos va interposar el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) va aconseguit aturar el pas de mestres a secundària. Des de llavors no en passen més, però aquells que hi varen accedir, poden continuar sent proposats per les direccions de manera provisional.

• El professorat interí no està obligat a participar. Per tant, no hi haurà adjudicació d'ofici.

• També pot participar el personal interí que a 31 d'agost de 2020 tingui serveis prestats i que compleixi tots els requisits en el moment de l'adjudicació, (inclòs el personal interí que ha accedit a la borsa en la convocatòria de la Resolució EDU/778/2019 de 22 de març).

• Donada la situació d'excepcionalitat que estem vivint degut al COVID-19, la tramitació, entrevistes, etc. es podran fer tant de manera presencial com a distància (e-valisa, signatura electrònica, correu electrònic, àudio i videoconferències). Cal destacar, com a novetat, que el professorat interí NO està obligat a participar en el procediment. El Departament ho justifica amb el fet que, quan estava obligat a fer-ho, hi havia casos que demanaven la “congelació” amb posterioritat a l’adjudicació de destinació.

Pensem que aquests aplicatius del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) us poden ajudar:

  • App Secundària Info. Rebràs un missatge instantani al mòbil en el moment de les publicacions de les resolucions.
  • Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 8 al 17 de juny.
  • Personal interí: del 26 de maig al 4 de juny.
  • Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 26 de maig al 25 de juny, prèvia comunicació dels Serveis Territorials.
  • Propostes de les direccions dels centres: del 8 de juny al 3 de juliol de 2020

15/07/2020

Termini per presentar reclamacions: del 16 al 20 de juliol de 2020

  • Darrera modificació: 12/11/2020 13:33