Adjudicacions provisionals. Curs 2021-2022

Indexada RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.

Resum SECUNDARIA.INFO, Núm. 209. Adjudicació de destinacions provisionals curs 2021-2022.

RESOLUCIÓ EDU/195/2022, de 2 de febrer, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació. Segons aquesta resolució, el personal interí al qual se li hagi adjudicat una destinació regulada per aquesta Resolució i que a data 1 de setembre de 2021 tingui vigent una llicència d'infantament o adopció o d'incapacitat temporal, mantindrà el dret a la seva destinació, per al curs 2021-2022, amb efectes administratius des de l'1 de setembre de 2021.”.
  • S'adjudicaran llocs de reforç de plantilla amb motiu de les mesures excepcionals que els centres han d'atendre, creats en el marc del programa de foment de l'ocupació, i que no formen part de la plantilla estructural. Només personal interí.
  • Es podran adjudicar llocs de treball als AFA’s i CFA’s per entrevista.
  • El professorat candidat a ocupar un lloc per entrevista haurà d'adjuntar el seu currículum.
  • Els mestres de Primària que van accedir a Instituts de Secundària el curs 2018/19 hauran de tornar a llurs places a escoles de Primària en virtut de la sentència judicial ferma del TSJC que així ho disposa.

Pensem que aquests aplicatius de Professors de Secundària (aspepc·sps) us poden ajudar:

  • App Secundària Info. Rebràs un missatge instantani al mòbil en el moment de les publicacions de les resolucions.
  • Personal funcionari de carrera i en pràctiques: de l'1 al 10 de juny de 2021 sol·licitud XTEC sol·licitud ATRI
  • Personal interí: del 21 al 31 de maig de 2021 sol·licitud
  • Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 25 de maig al 23 de juny de 2021, prèvia comunicació dels Serveis Territorials.
  • Propostes de les direccions dels centres: del 7 al 22 de juny 2021.

Termini per presentar reclamacions i desistiments: del 9 al 13 de juliol de 2021

Per poder gestionar la reclamació i el desestiment és imprescindible desar el model de reclamació amb un nom identificatiu del fitxer. Aquest nom ha de fer referència a la persona que presenta la sol·licitud (nom, cognoms i DNI) per poder-lo adjuntar posteriorment, quan s'accedeixi a l'aplicació.​

Cal tenir les finestres emergents desbloquejades per al bon funcionament de l'aplicació.

Presentació reclamació (XTEC) Presentació reclamació (ATRI) Presentació reclamació (USUARI TEMPORAL)

  • Darrera modificació: 13/02/2022 18:36