Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023

Indexada RESOLUCIÓ EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.

Resum SECUNDARIA.INFO, Núm. 213. Adjudicacions de destinacions provisionals. Curs 2022-2023.

Aquests aplicatius de Professors de Secundària (aspepc·sps) us poden ajudar:

  • App Secundària Info. Rebràs un missatge instantani al mòbil en el moment de les publicacions de les resolucions.
Avís: L'aplicació per presentar sol·licituds estarà disponible dimarts 29 de març, a les 8 hores.

Accés a la sol·licitud (XTEC) Accés a la sol·licitud (ATRI)

  • Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 29 de març al 7 d'abril de 2022
  • Personal interí: del 22 d'abril al 2 de maig de 2022
  • Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 19 d'abril al 6 de maig de 2022, prèvia comunicació dels Serveis Territorials
  • Propostes de les direccions dels centres: 10 al 30 de maig de 2022.

«El personal interí assenyalat a la base 1.1 que no hagi pogut accedir en el termini establert a l'aplicació de sol·licituds per haver estar nomenat per primer cop amb data posterior, ha de presentar com a molt tard el 20 de maig de 2022, la sol·licitud de destinació per al curs 2022-2023 segons imprès que li facilitaran els Serveis Territorials del Departament d'Educació.

El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al termini de sol·licituds, pot presentar la seva sol·licitud de destinació en el termini màxim de deu dies des de la data de comunicació dels Serveis Territorials referida a la seva nova situació administrativa.

El professorat funcionari de carrera amb destinació definitiva que ha formalitzat voluntàriament una sol·licitud de comissió de serveis podrà presentar un escrit de desistiment a la participació per la fase d'elecció, no més tard de la finalització del termini de reclamacions contra la resolució provisional d'adjudicació de destinacions.»

Termini per presentar reclamacions i desistiments: del 10 al 14 de juny.

Cal tenir les finestres emergents desbloquejades per al bon funcionament de l'aplicació. És imprescindible desar el model de reclamació amb un nom identificatiu del fitxer. Aquest nom ha de fer referència a la persona que presenta la sol·licitud (nom, cognoms i DNI) per poder-lo adjuntar posteriorment, quan s'accedeixi a l'aplicació.

Presentació reclamació (XTEC) Presentació reclamació (ATRI) Presentació reclamació (USUARI TEMPORAL)

  • Darrera modificació: 27/12/2022 18:38