Fase de pràctiques 2021-2022

Seleccionats oposicions 2020 ESO/BAT.

RESOLUCIÓ EDU/3026/2021, de 6 d'octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

Resolució indexada.

  • 1/9/21 a 31/8/22 Funcionaris en pràctiques
  • Tardor 2021, (previsió) publicació Resolució que la regula
  • Mínim 6 mesos pràctiques, docència 3 mesos
  • Curs de 20 hores si menys de 6 mesos treballats
  • 1/6/22, finalització ordinària pràctiques
  • 11/6/22, límit llista avaluats al Servei Territorial
  • Octubre 2022, publicació aptes pràctiques(seleccionats procés) al DOGC
  • Gener 2022, publicació funcionaris de Carrera al BOE

SECUNDARIA.INFO, núm. 198. OPOSICIONS 2020. Aspectes generals i Procediment d’ingrés

SECUNDARIA.INFO, núm. 199. OPOSICIONS 2020. Barems de mèrits. Procediments d’accés i d’adquisició de noves especialitats

RESOLUCIÓ EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats. (convocatòria indexada)

RESOLUCIÓ EDU/52/2020, de 16 de gener, de modificació de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats. (s'amplien les places del torn lliure)

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8042, de 15.1.2020), modificada per la Resolució EDU/52/2020, de 16 de gener.

RESOLUCIÓ EDU/1233/2020, de 5 de juny, de modificació de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats. ( modificació de calendari i detalls d'adaptació a les mesures per la Covid-19)

RESOLUCIÓ EDU/1662/2020, de 9 de juliol, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

  • Darrera modificació: 12/10/2021 21:39