Fase de pràctiques 2022-2023

Seleccionats oposicions 2021 CF.

RESOLUCIÓ EDU/2283/2022, de 15 de juliol, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

  • 1/9/22 a 31/8/23 Funcionaris en pràctiques
  • Mínim 6 mesos pràctiques, docència 3 mesos
  • Curs de 20 hores si menys de 6 mesos treballats
  • Octubre 2023, publicació aptes pràctiques(seleccionats procés) al DOGC
  • Gener 2023, publicació funcionaris de Carrera al BOE

SECUNDARIA.INFO, NÚM. 207. Oposicions 2021 CF

RESOLUCIÓ EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (convocatòria indexada).

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2021).

RESOLUCIÓ EDU/1582/2021, de 21 de maig, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

  • Darrera modificació: 27/02/2023 19:36