Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:incapacitats_i_malalties:icam [22/01/2014 22:08]
nuria.escapa@secundaria.info Text revisat
professorat:incapacitats_i_malalties:icam [12/11/2020 13:41] (actual)
robert.veciana@secundaria.info [MUFACE]
Línia 1: Línia 1:
 ======Intervenció de l’ICAM en els procesos d’incapacitat temporal i/o permanent====== ======Intervenció de l’ICAM en els procesos d’incapacitat temporal i/o permanent======
  
-El Departament d'​Ensenyament té un conveni ​[[http://​www20.gencat.cat/​docs/​Educacio/​Documents/​ARXIUS/​doc_24035892_1.pdf|(Resolució de 9 de novembre de 2006)]] amb l' Institut Català d'​Avaluacions Mèdiques (ICAM) per tal de fer el seguiment i valoració mèdica dels processos d’incapacitat dels seus treballadors i treballadores tant del règim especial de la Seguretat Social com de MUFACE.+El Departament d'​Ensenyament té un conveni (Resolució de 9 de novembre de 2006) amb l' Institut Català d'​Avaluacions Mèdiques (ICAM) per tal de fer el seguiment i valoració mèdica dels processos d’incapacitat dels seus treballadors i treballadores tant del règim especial de la Seguretat Social com de MUFACE.
  
 =====Règim general de la Seguretat Social===== =====Règim general de la Seguretat Social=====
Línia 9: Línia 9:
   * treballadors que acumulin un mínim de tres baixes l'any de més d'una setmana de durada;   * treballadors que acumulin un mínim de tres baixes l'any de més d'una setmana de durada;
   * altres situacions en què es consideri que cal revisar la situació de baixa,   * altres situacions en què es consideri que cal revisar la situació de baixa,
-a la pràctica, en els procesos ​d’incapacitat temporal (IT), la persona pot rebre en qualsevol moment des del primer dia de baixa un requeriment per a presentar-se obligatòriament davant l’ICAM, aportant tots els informes i proves mèdiques realitzades,​ a fi i efecte d’avaluar el seu estat de salut. ​+a la pràctica, en els processos ​d’incapacitat temporal (IT), la persona pot rebre en qualsevol moment des del primer dia de baixa un requeriment per a presentar-se obligatòriament davant l’ICAM, aportant tots els informes i proves mèdiques realitzades,​ a fi i efecte d’avaluar el seu estat de salut. ​
  
 <note warning>​totes les decisions que pren l’ICAM són vinculants per al Departament</​note>​ <note warning>​totes les decisions que pren l’ICAM són vinculants per al Departament</​note>​
-Un cop feta la pertinent ​avaluació, l’ICAM pot decidir:+Un cop feta l'avaluació ​pertinent, l’ICAM pot decidir:
  
   * que la persona ha de continuar de baixa;   * que la persona ha de continuar de baixa;
   * demanar que la persona sigui visitada per especialistes de l’ICAM abans de prendre una decisió sobre el seu cas;   * demanar que la persona sigui visitada per especialistes de l’ICAM abans de prendre una decisió sobre el seu cas;
-  * donar-li ​ l’alta forçosa. En aquest cas, si es vol, es pot demanar el mateix dia la còpia del dictamen emès, ​sol•licitant ​el formulari corresponent a recepció, a fi i efecte de:+  * donar-li ​ l’alta forçosa. En aquest cas, si es vol, es pot demanar el mateix dia la còpia del dictamen emès, ​sol·licitant ​el formulari corresponent a recepció, a fi i efecte de:
      * preparar una reclamació per escrit en el termini d’11 dies (reclamació prèvia),      * preparar una reclamació per escrit en el termini d’11 dies (reclamació prèvia),
      * demanar la disconformitat amb l’alta mèdica lliurada per l’INSS      * demanar la disconformitat amb l’alta mèdica lliurada per l’INSS
-<note important>​[[http://​www.seg-social.es/​prdi00/​groups/​public/​documents/​binario/​127702.pdf|Manifestació de disconformitat amb l'alta mèdica]]</​note>​ + 
-                  +           ​
-             +
  
 A partir de l’alta forçosa les baixes han de ser validades per l’ICAM durant un període de sis mesos, tant si són pel mateix motiu com per un altre. A partir de l’alta forçosa les baixes han de ser validades per l’ICAM durant un període de sis mesos, tant si són pel mateix motiu com per un altre.
Línia 39: Línia 38:
 a la pràctica, en els processos d’incapacitat temporal (IT), la persona pot rebre en qualsevol moment des del primer dia de baixa un requeriment per a presentar-se obligatòriament davant l’ICAM, aportant tots els informes i proves mèdiques realitzades,​ a fi i efecte d’avaluar el seu estat de salut. ​ a la pràctica, en els processos d’incapacitat temporal (IT), la persona pot rebre en qualsevol moment des del primer dia de baixa un requeriment per a presentar-se obligatòriament davant l’ICAM, aportant tots els informes i proves mèdiques realitzades,​ a fi i efecte d’avaluar el seu estat de salut. ​
  
-Paral•lelament ​al conveni que el Departament d’Ensenyament té amb l’ICAM, MUFACE, que intervé a partir del 4t mes de baixa pagant el subsidi d'​Incapacitat Temporal, també té un acord amb aquesta institució amb la mateixa finalitat, [[http://​www.boe.es/​boe/​dias/​2010/​02/​09/​pdfs/​BOE-A-2010-2153.pdf|BOE Resolució 3 de febrer de 2010]], i actua amb total independència respecte al Departament d’Ensenyament. Per aquest motiu, es dóna la circumstància que el treballador/​a de baixa a vegades rep dues citacions al mateix temps o en un curt període de temps, per presentar-se davant l’ICAM, una del Departament d'​Ensenyament i l’altra de MUFACE. És una llàstima que no hi hagi cap mena de coordinació entre ells per tal d'​evitar aquesta duplicitat.+Paral·lelament ​al conveni que el Departament d’Ensenyament té amb l’ICAM, MUFACE, que intervé a partir del 4t mes de baixa pagant el subsidi d'​Incapacitat Temporal, també té un acord amb aquesta institució amb la mateixa finalitat, [[http://​www.boe.es/​boe/​dias/​2010/​02/​09/​pdfs/​BOE-A-2010-2153.pdf|BOE Resolució 3 de febrer de 2010]], i actua amb total independència respecte al Departament d’Ensenyament. Per aquest motiu, es dóna la circumstància que el treballador/​a de baixa a vegades rep dues citacions al mateix temps o en un curt període de temps, per presentar-se davant l’ICAM, una del Departament d'​Ensenyament i l’altra de MUFACE. És una llàstima que no hi hagi cap mena de coordinació entre ells per tal d'​evitar aquesta duplicitat.
  
 Un cop feta l'​avaluació pertinent, l’ICAM pot decidir: Un cop feta l'​avaluació pertinent, l’ICAM pot decidir:
Línia 48: Línia 47:
 <note warning>​Segons el Departament,​ en el cas del funcionariat de MUFACE, el dictamen de l'ICAM s'ha de complir però, malgrat aquest institut mèdic hagi donat l'alta a una persona, aquesta continua de baixa fins que no rebi la resolució del Departament. </​note>​ <note warning>​Segons el Departament,​ en el cas del funcionariat de MUFACE, el dictamen de l'ICAM s'ha de complir però, malgrat aquest institut mèdic hagi donat l'alta a una persona, aquesta continua de baixa fins que no rebi la resolució del Departament. </​note>​
  
-Si no s’està d’acord amb la valoració de l’ICAM i amb la posterior resolució del Departament es pot: +[[https://​www.muface.es/​muface_Home/ca/Prestaciones/Incapacidad/Reconocimiento-medico-denegacion-licencia-it.html?​idioma=ca_valencia|Què podem fer si no estem d'​acord amb la decisió ​de l'ICAM de donar-nos l'​alta?​]] 
-  * demanar a MUFACE un reconeixement mèdic en el cas de denegació de llicència per incapacitat temporal; +                  
-<note important>​[[http://​www.muface.es/​sites/default/files/impresos/INCAPACIDAD/​Reconocimiento_Medico_IT/​Solicitud_reconocimiento_medico_IT.pdfSol·licitud ​de reconeixement mèdic]]</​note>​ +També es pot:
   * presentar un recurs de reposició contra la resolució del Departament d’Ensenyament que li denega la llicència per malaltia.   * presentar un recurs de reposició contra la resolució del Departament d’Ensenyament que li denega la llicència per malaltia.
 +  * demanar una nova valoració per part d'un altre ICAM.
  
 <note tip>Un cop denegada la llicència per malaltia, es pot tornar a demanar la baixa i es continuarà en aquesta situació mentre el Departament no la hi torni a denegar! </​note>​ <note tip>Un cop denegada la llicència per malaltia, es pot tornar a demanar la baixa i es continuarà en aquesta situació mentre el Departament no la hi torni a denegar! </​note>​
Línia 64: Línia 63:
 Si no s’està d’acord amb la valoració de l’ICAM, es pot reclamar de la mateixa manera que en els casos d’incapacitat temporal. És interessant adjuntar a la reclamació un informe d’aptitud estès pel metge del Servei de Prevenció dels SSTT o del Consorci de Barcelona. ​ Si no s’està d’acord amb la valoració de l’ICAM, es pot reclamar de la mateixa manera que en els casos d’incapacitat temporal. És interessant adjuntar a la reclamació un informe d’aptitud estès pel metge del Servei de Prevenció dels SSTT o del Consorci de Barcelona. ​
  
-En cas que volguem ​saber el mateix dia quin és el resultat de la nostra valoració, es pot demanar la còpia del dictamen emès, ​sol•licitant ​el formulari corresponent a recepció. D’aquesta manera podrem començar a preparar el recurs de reposició i/o el contenciós al Departament o a MUFACE.+En cas que vulguem ​saber quin és el resultat de la nostra valoració, es pot demanar la còpia del dictamen emès, ​aproximadament un parell de dies després de feta la visita, sol·licitant el formulari corresponent a recepció el mateix dia de recollir el resultat. Es recomana trucar abans d'anar per saber si ja està emès el dictamen sol·licitant ​el formulari corresponent a recepció. D’aquesta manera podrem començar a preparar el recurs de reposició i/o el contenciós al Departament o a MUFACE.
  
  
  • Darrera modificació: 22/01/2014 22:08