Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:incapacitats_i_malalties:icam [26/03/2019 09:46]
jorge@secundaria.info
professorat:incapacitats_i_malalties:icam [12/11/2020 13:41] (actual)
robert.veciana@secundaria.info [MUFACE]
Línia 9: Línia 9:
   * treballadors que acumulin un mínim de tres baixes l'any de més d'una setmana de durada;   * treballadors que acumulin un mínim de tres baixes l'any de més d'una setmana de durada;
   * altres situacions en què es consideri que cal revisar la situació de baixa,   * altres situacions en què es consideri que cal revisar la situació de baixa,
-a la pràctica, en els procesos ​d’incapacitat temporal (IT), la persona pot rebre en qualsevol moment des del primer dia de baixa un requeriment per a presentar-se obligatòriament davant l’ICAM, aportant tots els informes i proves mèdiques realitzades,​ a fi i efecte d’avaluar el seu estat de salut. ​+a la pràctica, en els processos ​d’incapacitat temporal (IT), la persona pot rebre en qualsevol moment des del primer dia de baixa un requeriment per a presentar-se obligatòriament davant l’ICAM, aportant tots els informes i proves mèdiques realitzades,​ a fi i efecte d’avaluar el seu estat de salut. ​
  
 <note warning>​totes les decisions que pren l’ICAM són vinculants per al Departament</​note>​ <note warning>​totes les decisions que pren l’ICAM són vinculants per al Departament</​note>​
Línia 19: Línia 19:
      * preparar una reclamació per escrit en el termini d’11 dies (reclamació prèvia),      * preparar una reclamació per escrit en el termini d’11 dies (reclamació prèvia),
      * demanar la disconformitat amb l’alta mèdica lliurada per l’INSS      * demanar la disconformitat amb l’alta mèdica lliurada per l’INSS
-<note important>​[[http://​www.seg-social.es/​prdi00/​groups/​public/​documents/​binario/​127702.pdf|Manifestació de disconformitat amb l'alta mèdica]]</​note>​ + 
-                  +           ​
-             +
  
 A partir de l’alta forçosa les baixes han de ser validades per l’ICAM durant un període de sis mesos, tant si són pel mateix motiu com per un altre. A partir de l’alta forçosa les baixes han de ser validades per l’ICAM durant un període de sis mesos, tant si són pel mateix motiu com per un altre.
Línia 39: Línia 38:
 a la pràctica, en els processos d’incapacitat temporal (IT), la persona pot rebre en qualsevol moment des del primer dia de baixa un requeriment per a presentar-se obligatòriament davant l’ICAM, aportant tots els informes i proves mèdiques realitzades,​ a fi i efecte d’avaluar el seu estat de salut. ​ a la pràctica, en els processos d’incapacitat temporal (IT), la persona pot rebre en qualsevol moment des del primer dia de baixa un requeriment per a presentar-se obligatòriament davant l’ICAM, aportant tots els informes i proves mèdiques realitzades,​ a fi i efecte d’avaluar el seu estat de salut. ​
  
-Paral•lelament ​al conveni que el Departament d’Ensenyament té amb l’ICAM, MUFACE, que intervé a partir del 4t mes de baixa pagant el subsidi d'​Incapacitat Temporal, també té un acord amb aquesta institució amb la mateixa finalitat, [[http://​www.boe.es/​boe/​dias/​2010/​02/​09/​pdfs/​BOE-A-2010-2153.pdf|BOE Resolució 3 de febrer de 2010]], i actua amb total independència respecte al Departament d’Ensenyament. Per aquest motiu, es dóna la circumstància que el treballador/​a de baixa a vegades rep dues citacions al mateix temps o en un curt període de temps, per presentar-se davant l’ICAM, una del Departament d'​Ensenyament i l’altra de MUFACE. És una llàstima que no hi hagi cap mena de coordinació entre ells per tal d'​evitar aquesta duplicitat.+Paral·lelament ​al conveni que el Departament d’Ensenyament té amb l’ICAM, MUFACE, que intervé a partir del 4t mes de baixa pagant el subsidi d'​Incapacitat Temporal, també té un acord amb aquesta institució amb la mateixa finalitat, [[http://​www.boe.es/​boe/​dias/​2010/​02/​09/​pdfs/​BOE-A-2010-2153.pdf|BOE Resolució 3 de febrer de 2010]], i actua amb total independència respecte al Departament d’Ensenyament. Per aquest motiu, es dóna la circumstància que el treballador/​a de baixa a vegades rep dues citacions al mateix temps o en un curt període de temps, per presentar-se davant l’ICAM, una del Departament d'​Ensenyament i l’altra de MUFACE. És una llàstima que no hi hagi cap mena de coordinació entre ells per tal d'​evitar aquesta duplicitat.
  
 Un cop feta l'​avaluació pertinent, l’ICAM pot decidir: Un cop feta l'​avaluació pertinent, l’ICAM pot decidir:
Línia 48: Línia 47:
 <note warning>​Segons el Departament,​ en el cas del funcionariat de MUFACE, el dictamen de l'ICAM s'ha de complir però, malgrat aquest institut mèdic hagi donat l'alta a una persona, aquesta continua de baixa fins que no rebi la resolució del Departament. </​note>​ <note warning>​Segons el Departament,​ en el cas del funcionariat de MUFACE, el dictamen de l'ICAM s'ha de complir però, malgrat aquest institut mèdic hagi donat l'alta a una persona, aquesta continua de baixa fins que no rebi la resolució del Departament. </​note>​
  
-Si no s’està d’acord amb la valoració de l’ICAM i amb la posterior resolució del Departament es pot: +[[https://​www.muface.es/​muface_Home/ca/Prestaciones/Incapacidad/Reconocimiento-medico-denegacion-licencia-it.html?​idioma=ca_valencia|Què podem fer si no estem d'​acord amb la decisió ​de l'ICAM de donar-nos l'​alta?​]] 
-  * demanar a MUFACE un reconeixement mèdic en el cas de denegació de llicència per incapacitat temporal; +                  
-<note important>​[[http://​www.muface.es/​sites/default/files/impresos/INCAPACIDAD/​Reconocimiento_Medico_IT/​Solicitud_reconocimiento_medico_IT.pdfSol·licitud ​de reconeixement mèdic]]</​note>​ +També es pot:
   * presentar un recurs de reposició contra la resolució del Departament d’Ensenyament que li denega la llicència per malaltia.   * presentar un recurs de reposició contra la resolució del Departament d’Ensenyament que li denega la llicència per malaltia.
   * demanar una nova valoració per part d'un altre ICAM.   * demanar una nova valoració per part d'un altre ICAM.
Línia 65: Línia 63:
 Si no s’està d’acord amb la valoració de l’ICAM, es pot reclamar de la mateixa manera que en els casos d’incapacitat temporal. És interessant adjuntar a la reclamació un informe d’aptitud estès pel metge del Servei de Prevenció dels SSTT o del Consorci de Barcelona. ​ Si no s’està d’acord amb la valoració de l’ICAM, es pot reclamar de la mateixa manera que en els casos d’incapacitat temporal. És interessant adjuntar a la reclamació un informe d’aptitud estès pel metge del Servei de Prevenció dels SSTT o del Consorci de Barcelona. ​
  
-En cas que vulguem saber quin és el resultat de la nostra valoració, es pot demanar la còpia del dictamen emès, aproximadament un parell de dies després de feta la visita, sol·licitant el formulari corresponent a recepció el mateix dia de recollir el resultat. Es recomana trucar abans d'anar per saber si ja està emès el dictàmen.sol•licitant ​el formulari corresponent a recepció. D’aquesta manera podrem començar a preparar el recurs de reposició i/o el contenciós al Departament o a MUFACE.+En cas que vulguem saber quin és el resultat de la nostra valoració, es pot demanar la còpia del dictamen emès, aproximadament un parell de dies després de feta la visita, sol·licitant el formulari corresponent a recepció el mateix dia de recollir el resultat. Es recomana trucar abans d'anar per saber si ja està emès el dictamen sol·licitant ​el formulari corresponent a recepció. D’aquesta manera podrem començar a preparar el recurs de reposició i/o el contenciós al Departament o a MUFACE.
  
  
  • Darrera modificació: 26/03/2019 09:46