Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:incapacitats_i_malalties:icam [10/09/2019 20:34]
ramon.panades@secundaria.info
professorat:incapacitats_i_malalties:icam [12/11/2020 13:41] (actual)
robert.veciana@secundaria.info [MUFACE]
Línia 9: Línia 9:
   * treballadors que acumulin un mínim de tres baixes l'any de més d'una setmana de durada;   * treballadors que acumulin un mínim de tres baixes l'any de més d'una setmana de durada;
   * altres situacions en què es consideri que cal revisar la situació de baixa,   * altres situacions en què es consideri que cal revisar la situació de baixa,
-a la pràctica, en els procesos ​d’incapacitat temporal (IT), la persona pot rebre en qualsevol moment des del primer dia de baixa un requeriment per a presentar-se obligatòriament davant l’ICAM, aportant tots els informes i proves mèdiques realitzades,​ a fi i efecte d’avaluar el seu estat de salut. ​+a la pràctica, en els processos ​d’incapacitat temporal (IT), la persona pot rebre en qualsevol moment des del primer dia de baixa un requeriment per a presentar-se obligatòriament davant l’ICAM, aportant tots els informes i proves mèdiques realitzades,​ a fi i efecte d’avaluar el seu estat de salut. ​
  
 <note warning>​totes les decisions que pren l’ICAM són vinculants per al Departament</​note>​ <note warning>​totes les decisions que pren l’ICAM són vinculants per al Departament</​note>​
Línia 38: Línia 38:
 a la pràctica, en els processos d’incapacitat temporal (IT), la persona pot rebre en qualsevol moment des del primer dia de baixa un requeriment per a presentar-se obligatòriament davant l’ICAM, aportant tots els informes i proves mèdiques realitzades,​ a fi i efecte d’avaluar el seu estat de salut. ​ a la pràctica, en els processos d’incapacitat temporal (IT), la persona pot rebre en qualsevol moment des del primer dia de baixa un requeriment per a presentar-se obligatòriament davant l’ICAM, aportant tots els informes i proves mèdiques realitzades,​ a fi i efecte d’avaluar el seu estat de salut. ​
  
-Paral•lelament ​al conveni que el Departament d’Ensenyament té amb l’ICAM, MUFACE, que intervé a partir del 4t mes de baixa pagant el subsidi d'​Incapacitat Temporal, també té un acord amb aquesta institució amb la mateixa finalitat, [[http://​www.boe.es/​boe/​dias/​2010/​02/​09/​pdfs/​BOE-A-2010-2153.pdf|BOE Resolució 3 de febrer de 2010]], i actua amb total independència respecte al Departament d’Ensenyament. Per aquest motiu, es dóna la circumstància que el treballador/​a de baixa a vegades rep dues citacions al mateix temps o en un curt període de temps, per presentar-se davant l’ICAM, una del Departament d'​Ensenyament i l’altra de MUFACE. És una llàstima que no hi hagi cap mena de coordinació entre ells per tal d'​evitar aquesta duplicitat.+Paral·lelament ​al conveni que el Departament d’Ensenyament té amb l’ICAM, MUFACE, que intervé a partir del 4t mes de baixa pagant el subsidi d'​Incapacitat Temporal, també té un acord amb aquesta institució amb la mateixa finalitat, [[http://​www.boe.es/​boe/​dias/​2010/​02/​09/​pdfs/​BOE-A-2010-2153.pdf|BOE Resolució 3 de febrer de 2010]], i actua amb total independència respecte al Departament d’Ensenyament. Per aquest motiu, es dóna la circumstància que el treballador/​a de baixa a vegades rep dues citacions al mateix temps o en un curt període de temps, per presentar-se davant l’ICAM, una del Departament d'​Ensenyament i l’altra de MUFACE. És una llàstima que no hi hagi cap mena de coordinació entre ells per tal d'​evitar aquesta duplicitat.
  
 Un cop feta l'​avaluació pertinent, l’ICAM pot decidir: Un cop feta l'​avaluació pertinent, l’ICAM pot decidir:
Línia 63: Línia 63:
 Si no s’està d’acord amb la valoració de l’ICAM, es pot reclamar de la mateixa manera que en els casos d’incapacitat temporal. És interessant adjuntar a la reclamació un informe d’aptitud estès pel metge del Servei de Prevenció dels SSTT o del Consorci de Barcelona. ​ Si no s’està d’acord amb la valoració de l’ICAM, es pot reclamar de la mateixa manera que en els casos d’incapacitat temporal. És interessant adjuntar a la reclamació un informe d’aptitud estès pel metge del Servei de Prevenció dels SSTT o del Consorci de Barcelona. ​
  
-En cas que vulguem saber quin és el resultat de la nostra valoració, es pot demanar la còpia del dictamen emès, aproximadament un parell de dies després de feta la visita, sol·licitant el formulari corresponent a recepció el mateix dia de recollir el resultat. Es recomana trucar abans d'anar per saber si ja està emès el dictàmen ​sol·licitant el formulari corresponent a recepció. D’aquesta manera podrem començar a preparar el recurs de reposició i/o el contenciós al Departament o a MUFACE.+En cas que vulguem saber quin és el resultat de la nostra valoració, es pot demanar la còpia del dictamen emès, aproximadament un parell de dies després de feta la visita, sol·licitant el formulari corresponent a recepció el mateix dia de recollir el resultat. Es recomana trucar abans d'anar per saber si ja està emès el dictamen ​sol·licitant el formulari corresponent a recepció. D’aquesta manera podrem començar a preparar el recurs de reposició i/o el contenciós al Departament o a MUFACE.
  
  
  • Darrera modificació: 10/09/2019 20:34