Incapacitats i malalties

NOTA IMPORTANT!!! En virtut del que disposa el Decret Llei 5/2018, des del 17 d'octubre s'han acabat els descomptes en cas de baixa. Es garanteix el cobrament del 100% de les retribucions que es percebien el mes d'inici de la incapacitat temporal des del primer dia de la baixa
Disposem d'un crèdit de 15h laborables per curs per justificar absències per motius de salut sense baixa mèdica.
  • Darrera modificació: 10/09/2019 20:24