professorat:incapacitats_i_malalties:inici

Incapacitats i malalties

NOTA IMPORTANT!!! Des de 2018 (Decret Llei 5/2018, des del 17 d'octubre) ja no hi han descomptes en cas de baixa. Es garanteix el cobrament del 100% de les retribucions que es percebien el mes d'inici de la incapacitat temporal des del primer dia de la baixa**
Disposem d'un crèdit de 15h laborables per curs per justificar absències per motius de salut sense baixa mèdica.
  • Darrera modificació: 21/01/2022 10:31