Incapacitats i malalties

No hi han descomptes de sou en cas de baixa. Es garanteix el cobrament del 100% de les retribucions que es percebien el mes d'inici de la incapacitat temporal des del primer dia de la baixa, sigui quin sigui el motiu que l'hagi ocasionat (malaltia comuna o accident laboral).
Disposem d'un crèdit de 15h laborables per curs per justificar absències per motius de salut sense baixa mèdica.
NOVETAT (abril 2023). Canvis en la gestió de les baixes per SEGURETAT SOCIAL. El professorat ja no ha de portar als centres el comunicat de baixa mèdica. (No afecta a MUFACE).
  • Darrera modificació: 08/09/2023 19:09