Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Ultima revisió Ambdós costats nova versio
professorat:incapacitats_i_malalties:novetats [13/02/2019 15:46]
ramon.panades@secundaria.info [Absències per assistència a consulta mèdica (nostra):]
professorat:incapacitats_i_malalties:novetats [13/02/2019 18:35]
ramon.panades@secundaria.info [Absències per acompanyar familiars a consulta mèdica:]
Línia 31: Línia 31:
  
  
 +
 +
 +==== Absència per assistència a consulta mèdica (nostra) ====
 +
 +L’assistència a consulta mèdica / proves mèdiques ha de concertar-se fora de l’horari lectiu i en els casos en que aquesta circumstància no sigui possible ho justificarem signant la “declaració responsable justificativa” que trobarem a l'​institut. Com que
 +l’assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar, caldrà acompanyar la declaració personal d'un document de la consulta mèdica, en la qual ha de constar el nom i cognoms del pacient, el dia i l’hora de la cita prèvia, l’hora d’entrada i sortida de la consulta.
 +<note important>​L'​assistència a consulta mèdica no comporta cap descompte del saldo de 15 hores.</​note>​
  
  
 ==== Absències per acompanyar familiars a consulta mèdica: ==== ==== Absències per acompanyar familiars a consulta mèdica: ====
 Podem demanar un permís anomenat de //​flexibilitat horària recuperable//​ per a visites o proves mèdiques d'​ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, fills i parella). Podem demanar un permís anomenat de //​flexibilitat horària recuperable//​ per a visites o proves mèdiques d'​ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, fills i parella).
-<note important>​Acompanyar els nostres familiars a consulta mèdica no comporta cap descompte ​ni del saldo de 15 hores ni de sou</​note>​+<note important>​Acompanyar els nostres familiars a consulta mèdica no comporta cap descompte del saldo de 15 hores.</​note>​
  
 == Marc legal == == Marc legal ==
  • Darrera modificació: 28/02/2019 20:29