Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:incapacitats_i_malalties:tramitacio_baixes [07/10/2013 10:30]
ramon.alonso@secundaria.info [Alta mèdica]
professorat:incapacitats_i_malalties:tramitacio_baixes [16/11/2020 10:04] (actual)
ramon.panades@secundaria.info [Procediment de tramitació de baixes per incapacitat temporal (MUFACE)]
Línia 1: Línia 1:
-======Procediment de tramitació de baixes, continuïtat,​ altes i llicències ​per incapacitat temporal======+======Procediment de tramitació de baixes per incapacitat temporal ​(MUFACE)======
 \\  \\ 
  
 +<​note>​En principi el nou [[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-2014-7684|Real Decreto 625/2014]] que regula la gestió i control de les baixes mèdiques, en vigor des del 1 de desembre de 2015, no afecta el professorat de MUFACE, només als adscrits al Règim General. de la Seguretat Social)</​note>​
 =====Comunicats de baixa.===== =====Comunicats de baixa.=====
-En cas de malaltia comuna de durada superior ​a un diamalaltia professional o accident laboralcal demanar ​la baixa mèdica.+Cal comunicar la nostra baixa immediatament ​la direcció del centre, en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic,​ avís d’un familiar…)i fer arribar el comunicat de baixacom a molt tard, l'​endemà de la data de l'​expedició. 
 + 
  
 Si el metge vol, el comunicat de baixa es pot complimentar electrònicament,​ imprimir-lo i lliurar-ho al centre de destinació. Si el metge vol, el comunicat de baixa es pot complimentar electrònicament,​ imprimir-lo i lliurar-ho al centre de destinació.
 +<note tip> Es recomanable portar els 3 fulls impresos de casa i omplerts amb les dades personals. ​
  
-<note tip>[[http://​www.muface.es/​sites/​default/​files/impresos/​PARTES_DE_BAJA/​DPS_11002_PARTE_IT_EMBARAZO_LACTANCIA.pdf|Comunicat ​de baixa per incapacitat]] (MUFACE)</​note>​+Es pot descarregar el full de baixa d'​aquest enllaç de Muface:  
 + 
 +[[https://​www.muface.es/​content/descarga-impresos ​ |Full de baixa, continuació o alta]]  </​note>​ 
 + 
 + 
  
 =====Alta mèdica===== =====Alta mèdica=====
-El facultatiu corresponent haurà d’emplenar el comunicat d’alta mèdica, el qual serà de presentació obligada. El dia de l’alta està inclòs en el procés d'​incapacitat ​a efectes de descomptes de sou ([[professorat:​incapacitats_i_malalties:​info87|veure l'​apartat Retribucions en situació d'​IT]]). Per tant, el primer dia en què ens hem d'​incorporar al centre és l'​endemà del dia de l'​alta.+El facultatiu corresponent haurà d’emplenar el comunicat d’alta mèdica, el qual serà de presentació obligada. ​ 
 + 
 +El dia de l’alta està inclòs en el procés d'​incapacitat. Per tant, el primer dia en què ens hem d'​incorporar al centre és l'​endemà del dia de l'alta, i és llavors quan farem lliurament a la direcció del centre del full d'alta.
  
 =====Freqüència en l’emissió dels comunicats===== =====Freqüència en l’emissió dels comunicats=====
Línia 16: Línia 26:
  
 =====Data de l’emissió dels comunicats===== =====Data de l’emissió dels comunicats=====
-a) Comunicat inicial: s’emet el segon dia d’absència al lloc de treball. El primer dia d'​absència ​es pot justificar com “malaltia ​sense baixa.\\ +a) Comunicat inicial: s’emet, com a molt tard, el quart dia d’absència al lloc de treball, ja que es pot faltar fins 3 dies sense necessitat d'​agafar una baixa, amb càrrec al crèdit de 30h. d'​absència de que disposem per aquest concepte.\\ 
 b) Segon comunicat (primer comunicat successiu): b) Segon comunicat (primer comunicat successiu):
   * Si el comunicat inicial de baixa s’ha emès els primers deu dies del mes, el segon s’ha d’emetre abans del dia 15.   * Si el comunicat inicial de baixa s’ha emès els primers deu dies del mes, el segon s’ha d’emetre abans del dia 15.
   * Si el comunicat inicial de baixa s’emet a partir del dia 11, inclòs, el segon es podrà emetre abans del darrer dia hàbil del mes.   * Si el comunicat inicial de baixa s’emet a partir del dia 11, inclòs, el segon es podrà emetre abans del darrer dia hàbil del mes.
-c) Tercer comunicat i següents: s’aniran emetent seqüencialment abans de cada dia 15 i de cada últim dia hàbil del mes. +c) Tercer comunicat i següents: s’aniran emetent seqüencialment abans de cada dia 15 i de cada últim dia hàbil del mes. \\  
-d) Primer comunicat mensual de confirmació:​ s’expedirà el mateix dia que comenci el quart mes (o el primer dia hàbil següent), des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal\\ ​+d) Primer comunicat mensual de confirmació:​ s’expedirà el mateix dia que comenci el quart mes (o el primer dia hàbil següent), des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal \\  
 e) Segon comunicat mensual de confirmació:​ e) Segon comunicat mensual de confirmació:​
   * Si el primer comunicat mensual de confirmació s’ha emès entre els dies 1 i 20, el segon s’emetrà abans del darrer dia hàbil del mateix mes.   * Si el primer comunicat mensual de confirmació s’ha emès entre els dies 1 i 20, el segon s’emetrà abans del darrer dia hàbil del mateix mes.
Línia 28: Línia 38:
  
 =====Moment i lloc de presentació dels comunicats de baixa i alta===== =====Moment i lloc de presentació dels comunicats de baixa i alta=====
-En tots els casos es lliurarà el dia hàbil següent de l’emissió del comunicat pel facultatiu al centre de destinació.+En tots els casos es lliurarà el dia hàbil següent de l’emissió del comunicat pel facultatiu al centre de destinació, excepte en períodes de vacances, que es portarà als SSTT/CdB.
  
 **Legislació:​** **Legislació:​**
  • Darrera modificació: 07/10/2013 10:30