Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:incapacitats_i_malalties:tramitacio_baixes [04/12/2015 18:46]
ramon.panades@secundaria.info [Procediment de tramitació de baixes, continuïtat, altes i llicències per incapacitat temporal (MUFACE)]
professorat:incapacitats_i_malalties:tramitacio_baixes [16/11/2020 10:04] (actual)
ramon.panades@secundaria.info [Procediment de tramitació de baixes per incapacitat temporal (MUFACE)]
Línia 1: Línia 1:
-======Procediment de tramitació de baixes, continuïtat,​ altes i llicències ​per incapacitat temporal (MUFACE)======+======Procediment de tramitació de baixes per incapacitat temporal (MUFACE)======
 \\  \\ 
  
-<​note>​En principi el nou [[http://http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/​190671?ssSourceNodeId=1139&​C1=1001&​C2=2010&​C3=3029&​C4=4004#​documentoPDF|Real Decreto 625/2014]] que regula la gestió i control de les baixes mèdiques no afecta ​al professorat de MUFACE, només als del Règim ​Gral. de la Seguretat Social)</​note>​+<​note>​En principi el nou [[https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7684|Real Decreto 625/2014]] que regula la gestió i control de les baixes mèdiques, en vigor des del 1 de desembre de 2015, no afecta ​el professorat de MUFACE, només als adscrits al Règim ​General. de la Seguretat Social)</​note>​
 =====Comunicats de baixa.===== =====Comunicats de baixa.=====
-En cas de malaltia comuna de durada superior ​3 diesmalaltia professional o accident laboral, cal demanar ​la baixa mèdica. Fins 3 dies es pot justificar amb la declaració responsable amb càrrec al crèdit ​de 30 hores que tenim per curs per justificar absències per malaltia.+Cal comunicar la nostra baixa immediatament ​la direcció del centreen la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic,​ avís d’un familiar…),​ i fer arribar el comunicat de baixa, com molt tard, l'​endemà de la data de l'​expedició. 
 + 
  
 Si el metge vol, el comunicat de baixa es pot complimentar electrònicament,​ imprimir-lo i lliurar-ho al centre de destinació. Si el metge vol, el comunicat de baixa es pot complimentar electrònicament,​ imprimir-lo i lliurar-ho al centre de destinació.
 +<note tip> Es recomanable portar els 3 fulls impresos de casa i omplerts amb les dades personals. ​
  
-<note tip>[[http://​www.muface.es/​sites/​default/​files/impresos/​PARTES_DE_BAJA/​DPS_11002_PARTE_IT_EMBARAZO_LACTANCIA.pdf|Comunicat ​de baixa per incapacitat]] (MUFACE)</​note>​+Es pot descarregar el full de baixa d'​aquest enllaç de Muface:  
 + 
 +[[https://​www.muface.es/​content/descarga-impresos ​ |Full de baixa, continuació o alta]]  </​note>​ 
 + 
 + 
  
 =====Alta mèdica===== =====Alta mèdica=====
-El facultatiu corresponent haurà d’emplenar el comunicat d’alta mèdica, el qual serà de presentació obligada. El dia de l’alta està inclòs en el procés d'​incapacitat ​a efectes de descomptes de sou (veure l'​apartat [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​retribucions|Retribucions en situació d'​IT]]). Per tant, el primer dia en què ens hem d'​incorporar al centre és l'​endemà del dia de l'​alta.+El facultatiu corresponent haurà d’emplenar el comunicat d’alta mèdica, el qual serà de presentació obligada. ​ 
 + 
 +El dia de l’alta està inclòs en el procés d'​incapacitat. Per tant, el primer dia en què ens hem d'​incorporar al centre és l'​endemà del dia de l'alta, i és llavors quan farem lliurament a la direcció del centre del full d'alta.
  
 =====Freqüència en l’emissió dels comunicats===== =====Freqüència en l’emissió dels comunicats=====
Línia 29: Línia 38:
  
 =====Moment i lloc de presentació dels comunicats de baixa i alta===== =====Moment i lloc de presentació dels comunicats de baixa i alta=====
-En tots els casos es lliurarà el dia hàbil següent de l’emissió del comunicat pel facultatiu al centre de destinació.+En tots els casos es lliurarà el dia hàbil següent de l’emissió del comunicat pel facultatiu al centre de destinació, excepte en períodes de vacances, que es portarà als SSTT/CdB.
  
 **Legislació:​** **Legislació:​**
  • Darrera modificació: 04/12/2015 18:46