Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:incapacitats_i_malalties:tramitacio_baixes [12/11/2018 21:19]
ramon.panades@secundaria.info [Comunicats de baixa.]
professorat:incapacitats_i_malalties:tramitacio_baixes [08/02/2019 00:04] (actual)
ramon.panades@secundaria.info [Moment i lloc de presentació dels comunicats de baixa i alta]
Línia 4: Línia 4:
 <​note>​En principi el nou [[http://​http://​www.seg-social.es/​Internet_1/​Normativa/​190671?​ssSourceNodeId=1139&​C1=1001&​C2=2010&​C3=3029&​C4=4004#​documentoPDF|Real Decreto 625/2014]] que regula la gestió i control de les baixes mèdiques, en vigor des del 1 de desembre de 2015, no afecta al professorat de MUFACE, només als del Règim Gral. de la Seguretat Social)</​note>​ <​note>​En principi el nou [[http://​http://​www.seg-social.es/​Internet_1/​Normativa/​190671?​ssSourceNodeId=1139&​C1=1001&​C2=2010&​C3=3029&​C4=4004#​documentoPDF|Real Decreto 625/2014]] que regula la gestió i control de les baixes mèdiques, en vigor des del 1 de desembre de 2015, no afecta al professorat de MUFACE, només als del Règim Gral. de la Seguretat Social)</​note>​
 =====Comunicats de baixa.===== =====Comunicats de baixa.=====
-Segons nota penjada ​l'atri en cas d'​absència per malaltiani que sigui només ​un diacal presentar baixa mèdica. En el mateix full es pot indicar ​la data de baixa i l'alta del mateix dia.+Cal comunicar la nostra baixa immediatament ​la direcció del centreen la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic,​ avís d’un familiar…)i fer arribar ​el comunicat de baixa, com a molt tard, l'​endemà de la data de l'expedició. 
 + 
  
 Si el metge vol, el comunicat de baixa es pot complimentar electrònicament,​ imprimir-lo i lliurar-ho al centre de destinació. Si el metge vol, el comunicat de baixa es pot complimentar electrònicament,​ imprimir-lo i lliurar-ho al centre de destinació.
 +<note tip> Es recomanable portar els 3 fulls impresos de casa i omplerts amb les dades personals. ​
  
-<note tip>[[http://​www.muface.es/​sites/default/​files/​impresos/PARTES_DE_BAJA/​DPS_11002_PARTE_IT_EMBARAZO_LACTANCIA.pdf|Comunicat ​de baixa per incapacitat]] (MUFACE)</​note>​+Es pot descarregar el full de baixa d'​aquest enllaç de Muface:  
 + 
 +[[http://https://​www.muface.buscador.gob.es/search/muface/?​q=Parte+de+baja ​  |Full de baixa, continuació o alta]]  </​note>​ 
 + 
 + 
  
 =====Alta mèdica===== =====Alta mèdica=====
-El facultatiu corresponent haurà d’emplenar el comunicat d’alta mèdica, el qual serà de presentació obligada. El dia de l’alta està inclòs en el procés d'​incapacitat ​a efectes de descomptes de sou (veure l'​apartat [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​retribucions|Retribucions en situació d'​IT]]). Per tant, el primer dia en què ens hem d'​incorporar al centre és l'​endemà del dia de l'​alta.+El facultatiu corresponent haurà d’emplenar el comunicat d’alta mèdica, el qual serà de presentació obligada. ​ 
 + 
 +El dia de l’alta està inclòs en el procés d'​incapacitat. Per tant, el primer dia en què ens hem d'​incorporar al centre és l'​endemà del dia de l'alta, i és llavors quan farem lliurament a la direcció del centre del full d'alta.
  
 =====Freqüència en l’emissió dels comunicats===== =====Freqüència en l’emissió dels comunicats=====
Línia 29: Línia 38:
  
 =====Moment i lloc de presentació dels comunicats de baixa i alta===== =====Moment i lloc de presentació dels comunicats de baixa i alta=====
-En tots els casos es lliurarà el dia hàbil següent de l’emissió del comunicat pel facultatiu al centre de destinació.+En tots els casos es lliurarà el dia hàbil següent de l’emissió del comunicat pel facultatiu al centre de destinació, excepte en períodes de vacances, que es portarà als SSTT/CdB.
  
 **Legislació:​** **Legislació:​**
  • Darrera modificació: 12/11/2018 21:19