Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:incapacitats_i_malalties:tramitacio_baixes [07/02/2019 23:53]
ramon.panades@secundaria.info [Comunicats de baixa.]
professorat:incapacitats_i_malalties:tramitacio_baixes [16/11/2020 10:04] (actual)
ramon.panades@secundaria.info [Procediment de tramitació de baixes per incapacitat temporal (MUFACE)]
Línia 2: Línia 2:
 \\  \\ 
  
-<​note>​En principi el nou [[http://http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/​190671?ssSourceNodeId=1139&​C1=1001&​C2=2010&​C3=3029&​C4=4004#​documentoPDF|Real Decreto 625/2014]] que regula la gestió i control de les baixes mèdiques, en vigor des del 1 de desembre de 2015, no afecta ​al professorat de MUFACE, només als del Règim ​Gral. de la Seguretat Social)</​note>​+<​note>​En principi el nou [[https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7684|Real Decreto 625/2014]] que regula la gestió i control de les baixes mèdiques, en vigor des del 1 de desembre de 2015, no afecta ​el professorat de MUFACE, només als adscrits al Règim ​General. de la Seguretat Social)</​note>​
 =====Comunicats de baixa.===== =====Comunicats de baixa.=====
 Cal comunicar la nostra baixa immediatament a la direcció del centre, en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic,​ avís d’un familiar…),​ i fer arribar el comunicat de baixa, com a molt tard, l'​endemà de la data de l'​expedició. Cal comunicar la nostra baixa immediatament a la direcció del centre, en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic,​ avís d’un familiar…),​ i fer arribar el comunicat de baixa, com a molt tard, l'​endemà de la data de l'​expedició.
Línia 13: Línia 13:
 Es pot descarregar el full de baixa d'​aquest enllaç de Muface: ​ Es pot descarregar el full de baixa d'​aquest enllaç de Muface: ​
  
-[[http://https://​www.muface.buscador.gob.es/search/muface/?​q=Parte+de+baja ​  |Full de baixa]] ​ </​note>​+[[https://​www.muface.es/​content/descarga-impresos  ​|Full de baixa, continuació o alta]]  </​note>​
  
    
  
 =====Alta mèdica===== =====Alta mèdica=====
-El facultatiu corresponent haurà d’emplenar el comunicat d’alta mèdica, el qual serà de presentació obligada. El dia de l’alta està inclòs en el procés d'​incapacitat ​a efectes de descomptes de sou (veure l'​apartat [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​retribucions|Retribucions en situació d'​IT]]). Per tant, el primer dia en què ens hem d'​incorporar al centre és l'​endemà del dia de l'​alta.+El facultatiu corresponent haurà d’emplenar el comunicat d’alta mèdica, el qual serà de presentació obligada. ​ 
 + 
 +El dia de l’alta està inclòs en el procés d'​incapacitat. Per tant, el primer dia en què ens hem d'​incorporar al centre és l'​endemà del dia de l'alta, i és llavors quan farem lliurament a la direcció del centre del full d'alta.
  
 =====Freqüència en l’emissió dels comunicats===== =====Freqüència en l’emissió dels comunicats=====
Línia 36: Línia 38:
  
 =====Moment i lloc de presentació dels comunicats de baixa i alta===== =====Moment i lloc de presentació dels comunicats de baixa i alta=====
-En tots els casos es lliurarà el dia hàbil següent de l’emissió del comunicat pel facultatiu al centre de destinació.+En tots els casos es lliurarà el dia hàbil següent de l’emissió del comunicat pel facultatiu al centre de destinació, excepte en períodes de vacances, que es portarà als SSTT/CdB.
  
 **Legislació:​** **Legislació:​**
  • Darrera modificació: 07/02/2019 23:53